• Publikantalets uppgång och fall
  2020-11-30

  En total återöppning av kulturlivet 2021 verkar mer och mer avlägsen. Risken att viktig kompetens går förlorad genom att fler frilansare tvingas byta karriär och att institutionernas ekonomi undergrävs ökar.

   

 • Ordföranden har ordet
  2020-09-25

  Nå, Sverige, hur ska vi ha det? Vårt budskap till politikerna, och resten av samhället, blir: Vill ni ha oss kvar kommer det att krävas långtgående och substantiella insatser för vår bransch över lång tid, skriver Gunnar Jönsson i höstens första ledare

   

 • Frilansarna tog första smällen
  2020-06-01

  Trots att många har kunnat ta del av de åtgärder som regeringen presenterat runt a-kassa, vilande företag, extra medel till kulturrådet och konstnärsnämnden, är stöden långt ifrån heltäckande. Många musiker har dessvärre ramlat mellan stolarna. 

 • Ställ upp för varandra
  2020-03-17

  Ställ upp för varandra! Hela världen är på väg in ett undantagstillstånd. Konserter ställs in och regler om korttidspermittering införs och avsikten är att undvika uppsägningar. Vi vill därför rikta en vädjan till alla som har en fast inkomst: konkurrera inte med frilansarna om arbetstillfällen utan avstå erbjudande om extraarbete den närmaste tiden.

 • Riskfritt att blåsa en orkester
  2020-02-27

  Nyligen kom beskedet om att GWO, en av våra få kvarvarande blåsorkestrar, med all sannolikhet gör sitt sista år. Göteborgs kommun beslöt att genom en bidragsminskning  långsamt kväva verksamheten istället för att våga erkänna att man inte är intresserad av en fortsatt verksamhet, skriver Symfs Gunnar Jönsson i årets första ledare