Ledare

Oro och rädsla

Så ställdes allt på ända. Från att vi alla stått i startgroparna för en lång valrörelse – med stor sannolikhet präglad av att peka finger – tvingades vi alla in i en helt annan verklighet med ett krig i vårt omedelbara närområde. Ett ofattbart mänskligt lidande och brutalitet enbart för drömmen hos en maktelit att återuppväcka en svunnen tid. Kriget i Ukraina har påmint oss alla av hur viktigt det är att stå upp för de demokratiska värderingarna som vi kanske tar för givna. Oro och rädsla för hur kriget kommer att utvecklas har flyttat fokus till helt andra frågor än kulturlivets återstart.

 

Ljus i mörkret är berättelser och bilder från skyddsrum med musiker som fortsätter att spela och sjunga för att under en liten stund gör livet lättare för sina medmänniskor. Kulturen lever vidare även i de svåraste kriser och har kanske sitt största värde då. Det kan vi ta med oss när vi möter ifrågasättande av nyttan och betydelsen av våra yrkesval.

Nu är det snart dags för två stora lagförändringar som kommer att påverka oss. Huvudavtalet mellan PTK, Svenskt Näringsliv och LO har vi varit kritiska emot.  Nu kan vi ändå konstatera att det kompletterande avtal som slutits mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK, vilket kommer att omfatta Trygghetsstiftelsen TRS – som bland annat hanterar yrkesväxling – ger fördelar för Symf medlemmar. Vi återkommer i nästa nummer med en beskrivning av vad avtalet innebär.

Även om nu förbundsstyrelsen beslutat att godkänna PTK:s avtalsförslag är det under hissad protestflagg. De otydliga formuleringarna i LAS om uppsägning på grund av särskilda skäl, som vi inte var nöjda med,  blir nu trots allt lag. Vår bransch med dess speciella förutsättningar är för liten för att påverka men vi måste på sikt hitta en väg framåt för att öka förståelsen för våra speciella förutsättningar. 

DSM-direktivets stora fråga för oss blir nog hur det ska anpassas till upphovsrättsliga avtal som är tecknade genom kollektivavtal. Vi har idag ett Riksavtal som vi lovar att följa under given tidsperiod med angivna ersättningsnivåer. Nivåer på löner och övriga ersättningar blir förutsägbara under avtalets giltighetstid. 

I DSM-direktivet finns ett antal moment som kallas för transperenstriangeln. Dessa bestämmelser stärker den enskilde upphovspersonens avtalsställning och ger rätt till skälig och proportionerlig ersättning, vilken i vårt fall ska bestämmas i relation till de anställdas löner, när dennes verk används online. Så långt är allt lugnt.

En svår teknisk fråga om avtalsskrivning uppstår dock då det dessutom ges en möjlighet att omförhandla ett oskäligt avtal och få en högre ersättning om det visar sig att den är oproportionerligt låg i förhållande till användning  (den s.k. bestseller-klausulen). 

Slutligen ges upphovspersonen möjlighet att, under vissa förutsättningar, återkalla rättigheter som tidigare licensierats. Ett exempel på detta är om rättigheterna inte har använts på avtalat sätt. 

Vi kommer att fundera några varv över hur vi ska få alla fördelar från ett nytt regelverk och samtidigt skriva ett förutsägbart Riksavtal.

Blåsmusiken är i ett utsatt läge. Det är därför mycket positivt att Kulturrådet fått i uppdrag att värna blåsmusikgenrens utveckling. Ett första möte har genomförts och Symf var inbjudet. Vi alla såg svårigheterna med att väcka intresse för blåsinstrument bland barn och unga. Återväxten av nya utövare för vissa instrument är katastrofal. Att vända utvecklingen riskerar att ta lång tid, som egentligen inte finns. Personligen tror jag att man måste hitta en väg för att skapa ett skyltfönster för blåsmusik. För egen del var dåvarande Flottans Musikkår och deras stadsmarscher i Karlskrona det som väckte mitt intresse för att börja spela. Instrumentvalet därefter var nog mer än slump. Men kraften i upplevelsen och längtan efter att själv få vara med och spela något av instrumenten var stor. Lika viktigt var det att det fanns en musikskola som kunde fånga upp de som blev intresserade. Nu har vi ett omfattande arbete att vända en negativ utveckling sedan många år tillbaka, men det måste gå. 

Med det önskar jag alla en trevlig sommar. 

 

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Senaste debattartiklarna