Ledare

Publikantalets uppgång och fall

Efter att vi en kort stund kunde glädjas åt att åter få möta en större del av vår publik i salongerna kom bakslaget. Coronaviruset gjorde en storslagen comeback. 

 

Men hur ska vi, med tanke på publikantalet, förhålla oss till de olika budskapen? Regeringen säger att max 8 personer får samlas men undantaget för sittande publik kvarstår (300). FHM meddelar att man inte bör gå på konserter och regionerna tycker att 50 personer är ok, men helst ingen publik alls. När tidningen når er kan det vara något helt annat som gäller. Med alla olika besked och motsägelsefulla budskap går det inte längre att ha någon som helst framförhållning.

En total återöppning av kulturlivet 2021 verkar mer och mer avlägsen. Risken att viktig kompetens går förlorad genom att fler frilansare tvingas byta karriär och att institutionernas ekonomi undergrävs ökar. Många företag har det kämpigt idag och efterfrågar liksom vi hjälp för att överleva. Men helt ärligt är det inom få branscher, om ens någon, som konsekvenserna av denna ekonomiska dränering skulle bli så långvariga och till och med oåterkalleliga som inom kulturbranschen. En nyligen publicerad rapport från organisationen Musiksverige, där Symf är en av medlemmarna, visar på en sammanlagd intäktsminskning för hela det svenska musiklivet (så här långt) på 7 miljarder kronor 2020. En summa som ska jämföras med vad som presenterats i stöd.

Det är därför nödvändigt att agera kraftfullt. Vi betackar oss för fler hastigt sammankallade presskonferenser med presentation av stödpaket som i sin konstruktion är så komplicerade att de medför orimligt långa handläggningstider. Vi behöver en långsiktig finansierad strategi som räcker över hela 2021 för att ge kulturen en rimlig chans att planera för överlevnad och återhämtning. Vi närmar oss en farlig brytpunkt med oroande hastighet. 

LAS-utredningens alla turer har sannolikt inte passerat obemärkta. Regeringen menade att Toijer-utredningen var för obalanserad. I stället skulle arbetsmarknadens parter (PTK, LO och Svenskt Näringsliv ) förhandla fram ett nytt huvudavtal. Man förhandlade inte bara en gång, utan två gånger, utan att uppnå enighet. Andra gången var dock Svenskt Näringsliv och PTK överens. 

Symf, som är en del av PTK, reserverade sig däremot mot uppgörelsen. Grunderna för reservationen var att ingen av de fördelar som skulle uppväga ett uppluckrat anställningsskydd kom oss tillgodo, och en del formuleringar om skäl för uppsägning ansåg vi som direkt riskfyllda sett till vår bransch, med dess speciella sätt att bedöma kompetens och skicklighet. 

Att vara med i en förhandlingskartell där inte alla får något positivt resultat ter sig i mina ögon lite märkligt och det väcker onekligen frågan om vad vårt medlemskap i PTK är värt. Vi beklagar därför att vi tvingades ta detta beslut.

Det ska poängteras att Symf trots vårt nej står upp för principen att det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla om villkor mellan parterna, men låt det fortsättningsvis ske utan hot från politikens håll.

På den andra delen av förbundsmötet, som även denna gång genomfördes digitalt, beslutades det att påbörja en utredning om ett organisatoriskt närmande till Musikerförbundet. Coronakrisen har visat hur viktigt samordning är mellan små förbund med begränsade resurser. Att försöka hitta en lösning som för de nuvarande musikerförbunden närmare varandra är kanske inte slutmålet utan ett första steg för att så småningom kunna samla även de musiker som i dag är anslutna till andra förbund under ett tak.

När vi nu närmar oss en av årets viktigaste helger, låt oss alla hjälpas åt så att våra arbetsplatser inte blir en grogrund för smitta. Håll därför extra hårt fast vid de rutiner som nu byggts upp och kompromissa inte. Inte ens av konstnärliga skäl. Det som ska till nu är att, förutom bra ventilation, hålla en extra koll på luftfuktigheten eftersom ett virus trivs bättre och sprids lättare i torr inomhusluft. Vi är ju vana att kräva att inomhusluften inte blir för torr på vinterhalvåret för våra värdefulla instrument och stämband men nu finns det en extra orsak, att värna vår värdefulla hälsa. 

 

Gunnar Jönsson 

förbundsordförande

Senaste debattartiklarna