Ledare

Plötsligt händer det

Under hela pandemin har vi fått höra att viruset överraskar hela tiden. Plötsligt övertrumfas detta av beskedet att mitt i den högsta smittspridning, avskaffar regeringen och FoHM alla restriktioner. Kulturbranschen får plötsligt en chans att fungera som tidigare. 

 

Men det väcker onekligen en massa frågor runt vad som gäller nu. I ett – ur arbetsrättsligt perspektiv – oklart läge om vaccineringskrav blev det plötsligt ännu mer oklart. Nu kan alla leva som vanligt, men bara nästan. För de som inte är vaccinerade ligger fortfarande vissa rekommendationer kvar. Är det då rimligt att fortsatt kräva att exempelvis frilansare måste vara vaccinerade?

Nu kommer sannolikt covid-19 avklassificeras som samhällsfarlig. Betyder det att vi är tillbaka på ruta ett och att ett lokalt utbrott åter kan klassas som force majeure – denna för arbetsgivaren viktiga nödutgång för att slippa betala – med rätt att avboka utan konsekvenser? Framtiden får utvisa.

I en nära framtid får frågan om upphovsrätt större betydelse, inte bara med tanke på DSM-direktivet – EU-direktivet om upphovsrätt som ska impementeras i svensk lagstiftning. Vårt riksavtal har i sanning en mycket begränsad räckvidd när det gäller omfattningen av den upphovsrättsliga regleringen. 

SVT/SR utgår till exempel ifrån att om man gör en inspelning eller sändning ska detta läggas ut på respektive bolags playkanal. Om det inte går att lägga ut inspelningar, gör man inga inspelningar eller sändningar överhuvudtaget. Just nu sker detta utan ersättning till oss musiker eftersom de nyttjandena inte är reglerade i vårt kollektivavtal. Detta måste hanteras.

För 15 år sedan var det otänkbart att inte ta chansen att synas i TV eller höras i radio. Det var den viktigaste kanalen för att nå ut längre än till sin abonnemangspublik. Jag är inte så säker på att det stämmer längre. Tekniken utvecklas snabbt och nu finns det många fler möjligheter. Inte minst i våra institutioners egna playkanaler. Pandemin har medfört att helt nya möjligheter öppnat sig för fler och möjligtvis är SVT/SR på väg att förlora sin betydelse för att nå den breda publiken. Symf har precis i dagarna haft ett möte med SVT/SR och den statistik de redovisade på sjunkande tittarsiffror bekräftar den bilden. Vi kanske själva håller på att konkurrera ut public service.

Med detta sagt är det viktigt att betona att public service fortsatt kommer att ha en viktig roll och vara av betydelse för oss. Egna playkanaler är nog bra men alla kan inte bygga upp en egen digital plattform. De som hittar till dessa är förmodligen redan intresserade av klassisk musik, eller har just blivit uppmärksammade på att de finns. Det är för de sistnämnda som SVT/SR kommer att ha en stor betydelse för oss. I dessa zappande och nätsurfande tidevarv kommer några oundvikligen att snubbla in på public services ständiga flöde av musikutbud och förhoppningsvis väcks ett nytt intresse. De blir kanske vår nya publik.

Vi ska därför fortsätta samtalen med SVT/SR om en reglering av play-sändningarna. Med deras nästan 9 miljarder i anslag borde det finnas en eller annan krona över till oss och inte bara till Epidemic Sound och andra företag som erbjuder royaltyfri musik. 

I höst är det val igen. Vi har kanske vant oss vid att man kallar till presskonferenser för att meddela beslut om kulturen och betydande ekonomiska tillskott. Många tidningsartiklar och tv-intervjuer handlar om villkoren för kulturarbetare. Det ska bli oerhört spännande att se hur länge vi får behålla det fokuset, från både politiker och allmänhet. Även om vi inom kulturbranschen har ansvar för att fokuset kvarstår så vet vi av erfarenhet att kulturen under ett valår alltid får en underordnad roll. Vid en mätning under en Almedalsvecka konstaterade man att från allt som sändes omnämndes kulturen i sammanlagt 7-8 sekunder. 

Låt oss hoppas att en positiv effekt av pandemin blir att det under detta valår blir mer självklart och naturligt att lyfta kulturfrågorna i en valrörelse. Kanske framkommer nya visioner som ger framtidshopp. Inte minst för att alla musikstudenter som de senaste åren sett sina drömmar om ett yrkesliv som musiker slockna.

 

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Senaste debattartiklarna