Ledare

Vi kom, vi sågs, vi röstade

För första gången sedan 2019 samlades representanter från våra avdelningar på Nalen för ett Förbundsmöte. Hur mycket vi än lärt oss om digitala möten finns det inget som motsvarar den nytta som ett verkligt möte ger. De i förväg utskickade testerna, handspriten och avstånden mellan stolarna vittnade dock om att vi inte är igenom pandemin ännu. Men trevligt var det och nya viktiga kontakter togs mellan de olika avdelningarna.

Vi har en förbundsstyrelse på plats och jag och Anna-Karin Simlund tackar för ett förnyat förtroende att leda Symf in i en tid som är både spännande och utmanande. 

Spännande eftersom vägen fram mot att bilda en ny facklig organisation för Sveriges samtliga professionella musiker åter fick ett tydligt stöd på Förbundsmötet. Ett förbund eller en federation, hur det nu kommer att se ut, som kommer att vara bättre rustad att ta sig an kommande utmaningar. Ett alternativ som kan locka till sig fler oorganiserade, men kanske också andra musiker som i dag är verksamma i andra förbund. En starkare röst in en alltmer högljudd debatt.

Spännande eftersom vi går in i ett valår som med all säkerhet inte kommer att likna något annat vi sett, men där kulturen eventuellt får en mer betydande roll. Att det kan bli så vittnar rapporten ”Hur fri är konsten?”från Myndigheten för kulturanalys som undersökt relationen mellan kulturen och den politiska styrningen. Det är ingen slump att rapporten kommer nu när en möjlig ny majoritet kan villkora kulturen på samma sätt som tidigare men med nya mål. 

Debatten om public service och dess uppdrag kan knappast föras utan att betydelsen av musik och teater i utbudet debatteras. Det ska också bli intressant att läsa utredningen om kulturens återstart som ska publiceras i slutet av september. 

Nyligen kom beskedet om att det blir fritt fram att åter fylla salongerna från 29 september och jag tror att hela kultursverige jublade samtidigt. Kritik av tidpunkten för beslutet, med ifrågasättande av avsikten, börjar dock redan komma från olika håll. Det är som bekant många i befolkningen som av olika anledningar inte är vaccinerade.

Mycket kommer att handla om att återskapa tryggheten. Smittsäkrade evenemang med krav på vaccinpass som trygghet för publiken kan nog komma att bli verklighet. Det behöver ju inte vara pandemi för att man ska uppleva en viss oro för att bli sjuk under en konsert i februari med tanke på hur det brukar låta i salongen.  

För oss handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö när vi återgår till större ensembler igen. Grunden för att uppnå det är en successiv återgång och en tät kommunikation mellan ledning och ensemble kring hur de anställda mår. Respekt för att vissa anställda kommer att behöva en längre tid att vänja sig vid en återgång till arbetet, som kanske inte blir som tidigare, måste finnas.  

En annan åtgärd är att fortsätta testa personalen regelbundet för att även de av våra kollegor som inte kan vaccinera sig av olika orsaker får en trygg arbetsplats. Därutöver kom tydliga signaler från FoHM att restriktioner kommer att finnas kvar för ovaccinerade, vilket nog kan väcka en del frågor kring hur det ska fungera för oss i våra olika kollektiv. 

Jag hoppas att slippa höra att man från 1 oktober säger på arbetsplatserna: Nu är allt som vanligt igen, träng ihop er, nu måste vi återgå snabbt till ”business as usual” , och att cheferna därefter drar sig tillbaka till sina kontor. 

Efter den explosionsartade, men nödvändiga, utvecklingen av streamade konserter och inspelningar med undantagsavtal måste vi komma fram till en ny vardag. Frågan är om intresset finns kvar för att uppleva konserter och föreställningar digitalt när live-alternativet åter är möjligt. Frågan som är het nu kanske svalnar. Hur det än blir måste vi hitta en skälig ersättning  som hanterar arbetsbördan med dess kopplingar till arbetsmiljön. Vi måste stå upp för upphovsrättslagen och syftet med den. 

Vi står inte utan arbetsuppgifter det kommande året men jag är säker på att Symf med den samlade kompetens och erfarenhet som finns lokalt och centralt, kommer att kunna hantera kommande utmaningar.

 

Gunnar Jönsson

förbundsordförande

Senaste debattartiklarna