Ledare

Publiken väntar

För ett år sedan skrev jag några jämförande rader om det förra tjugotalet. Jag glömde nämna spanska sjukan. Då upplevdes den nya uppfinningen vaccin då som ett genombrott och nu hundra år senare sjunger vi samma lovsång (dock inte i kör) till dessa få droppar. Låt oss hoppas att effekten blir den vi vill. Publiken väntar.

 

Vi har inte sett de slutliga konsekvenserna för kulturlivet som pandemin medför. Symf har samma fokus på arbetet som vi tvingades att ha 2020, nämligen att det inför en återstart ska finnas något att starta med. För institutionerna är läget oroande men så här långt har man överlevt. Frilansarna har haft det otroligt tufft och 2021 kommer nog inte att erbjuda några lättnader, i varje fall inte under det första halvåret. 

Symf kommer att vara delaktiga i ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”. Syftet med denna statliga utredning är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Vi hoppas kunna medverka till en riktigt kulturinjektion, så stark att de som nu tvingats ge upp sina musikerkarriärer ska kunna komma tillbaka igen. Ni behövs.

Normalt sett brukar en viss sinnesro infinna sig efter en avtalsförhandling. Frågetecken har rätats ut och i den bästa av världar har parterna närmat sig varandra. Det känns inte riktigt så den här gången. Från vår motpart tonade det fram en bild av brist på insikt i vad som krävs för att bli och vara en professionell musiker 2021. Det är få yrkesgrupper där det krävs 15 års specialstudier för att kvalificera sig till ett arbete.

Det är därför sorgligt att konstatera att arbetsgivarorganisationen inte ens kan erkänna att det är ett problem med att musiker – trots kanske 30 års yrkeserfarenhet – hos vissa av Svensk Scenkonsts medlemsföretag ska hänvisas till avtalets lägsta löner Vi kan inte bara gå tvärs över gatan och söka nästa jobb om löneförhandling misslyckas. 

Det lyser tydligt igenom att man vill ha ”billiga” kollektivavtal att erbjuda som lockbete för att mindre solventa företag ska ansluta sig. 

Musiker ska inte subventionera underfinansierade företag med låga löner.

I våra yrkesroller ingår att spela för publik. Frågan ställs ibland om skillnaden mellan att spela för publik i salongen eller för de som tar del av konserten via internet och varför det sistnämnda ska ersättas utöver lön. Svaret är upphovsrättslagen.

Det är nu både nödvändigt och självklart med nätsändningar och Symf gör sitt bästa för att det ska vara möjligt. Men det kommer en vardag. Innan den senaste flugan internet, som det en gång omnämndes, var det enkelt. Målgruppen var invånare i närområdet som skulle få tillgång till klassisk musik. Med dagens gränslösa möjligheter kan man via nätplattformar nå ut över hela vårt klot. Därför borde vi, utifrån den offentliga finansieringen, definiera vad uppdraget är i dag och hur lång räckvidd det ska ha.

Det satsas nu stora pengar på teknikutveckling för digitala sändningar. Men är det anslagsgivarna eller institutionerna som initierat detta och är man i så fall överens om det på arbetsplatsen? Ledningen får inte först lova anslagsgivarna att genomföra digitala sändningar för att därefter lägga det ekonomiska ansvaret för genomförandet på ensemblen genom att begära att musikerna ska avstå sin lagliga ersättning. Det finns självklart stora fördelar med att kunna ge konserter digitalt. Men en budget för digitala sändningar som inte innehåller skäliga upphovsrättsliga ersättningar till de medverkande är vare sig korrekt eller seriös. Här hoppas vi att vi har en samsyn med arbetsgivarna.

En av orsakerna till att vi i kollektivavtalsförhandlingarna markerade den centrala styrningen, genom att stadfästa vilket utrymme de lokala parterna kan avtala om, var risken för att våra lokala avdelningar i förhandlingar skulle känna sig tvingade att avstå sin lagliga ersättning. Erfarenheterna från det gångna året när upphovsrätten blev en nyckelfråga gjorde oss oroade. 

I ämnet upphovsrätt: Skriv aldrig bort dina rättigheter till företag som Epidemic Sound och andra med liknande affärsidé.  Underteckna inte kontraktsförslag där det ingår att skriva bort dina rättigheter.  Det bästa alternativet för oss alla är SAMI, vars huvudmän är Symf, Musikerförbundet och Teaterförbundet för scen och film. Där är du bland vänner. Är du inte redan medlem i SAMI, anmäl dig nu.

 

Gunnar Jönsson 

förbundsordförande

Senaste debattartiklarna