• En bortskämd kulturelit?
  2023-09-27

  Alla verksamheter i ett samhälle går helt enkelt inte att driva på kommersiella grunder. Att Sverige, som trots allt är bland de 20 rikaste länderna i världen, som samhälle inte ska kunna avsätta pengar för att erbjuda konstmusik till rimliga biljettpriser skulle vara ett enormt demokratiskt misslyckande.

   

 • Vakanser – ett hot mot arbetsmiljön
  2023-05-30

  Vi har ett nytt avtal. Det är befriande varje gång som förhandlingsdelegationen sagt ja och vi kan skriva under avtalet. Det kommer mer om avtalet i tidningen men en liten kommentar här: Det är bra att vi kan följa med i den allmänna löneutvecklingen men, som jag skrev i pressmeddelandet, dessvärre saknas politisk insikt om behovet av uppräknade anslag för att täcka lönekostnaden i en fortsatt postpandemisk situation.

 • Vart tog kulturen vägen?
  2023-02-27

  Alldeles nyligen har 100 dagar för den nya regeringen passerat. Bortsett från de första svallvågorna från Tidöavtalets formuleringar om en kulturkanon har det varit förvånansvärt, och lite oroande, tyst från kulturdepartementet. Frågan är om det är bra eller dåligt.

 • Ingen jättepanik. Ännu.
  2022-11-25

  Så kom den till slut. En ny kulturbudget från en ny kulturminister. Den som hade fruktat en total omläggning av kulturpolitiken av det samlade regeringsunderlaget blev kanske i vissa avseende lugnad. Däremot talade siffrorna sitt tydliga och oroande språk. I en tid av krisstämning och allmän återhållsamhet hade det nog varit naivt att förvänta sig stora anslagshöjningar för kulturen eller att kultursektorn skulle vara fredad från besparingar. Vi är trots allt i hård konkurrens med andra sektorer som är beroende av offentlig finansiering och som prioriteras i årets budget.

 • Något har gått förlorat
  2022-09-27

  Jag röstade första gången 1979 och har sedan dess av olika skäl följt valrörelserna med stort intresse. Den valrörelse vi just genomlidit, med betoning på lidit, är nog en av de märkligaste vi haft. 

 • Oro och rädsla
  2022-05-27

  Så ställdes allt på ända.Ett ofattbart mänskligt lidande och brutalitet enbart för drömmen hos en maktelit att återuppväcka en svunnen tid. Kriget i Ukraina har påmint oss alla av hur viktigt det är att stå upp för de demokratiska värderingarna som vi kanske tar för givna.

 • Plötsligt händer det
  2022-02-26

  Låt oss hoppas att en positiv effekt av pandemin blir att det under detta valår blir mer självklart och naturligt att lyfta kulturfrågorna i en valrörelse. Kanske framkommer nya visioner som ger framtidshopp

 • Utredningarna duggar tätt
  2021-12-01

  Det råder ingen brist på utredningar. Det har presenterats färdiga utredningar och nya har aviserats. De två färdiga utredningarna är återstartsutredningen ”Från kris till kraft” samt departementspromemorian om hur EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten ska implementeras i svensk lag. 

 • Vi kom, vi sågs, vi röstade
  2021-09-27

  För första gången sedan 2019 samlades representanter från våra avdelningar på Nalen för ett Förbundsmöte.Hur mycket vi än lärt oss om digitala möten finns det inget som motsvarar den nytta som ett verkligt möte ger. De i förväg utskickade testerna, handspriten och avstånden mellan stolarna vittnade dock om att vi inte är igenom pandemin ännu.

 • Publiken väntar!
  2021-05-28

  Ju längre tid det tar innan våra kollegor åter kommer i arbete desto mer lockar nog tanken på ett tryggare arbete i en annan bransch. Vår uppmaning tål därför att upprepas, välj om möjligt alltid en frilansare som vikarie. Läs mer vad Gunnar Jönsson skriver i sin ledare.