Press

Ventilera, håll avstånd och testa – rekommendationer för sångare

Går det att sjunga i kör utan att sprida smitta? Den frågan behövde få ett svar när Symfs medlemmar i de professionella körerna återupptar arbetet efter sommarledigheterna. Svaret är att om man sjunger utomhus och håller avstånd är det tämligen riskfritt. Vid sång inomhus blir bilden mer komplex och säkerhetsåtgärderna mer omfattande. Rejäla avstånd mellan sångarna, stora lokaler, kortare sångpass och mycket god ventilation för att förhindra både dropp- och luftsmitta. 

Åke Örtqvist, specialist i infektionssjukdomar och docent vid Karolinska Institutet tillsammans med Pontus Wiegert, ST-läkare i Öron-, Näs- och halssjukdomar samt Foniatri på Skånes universitetssjukhus har på Symfs uppdrag gjort en genomgång av vad som i dag är känt kring risken av smittspridning av Sars-CoV-2 i samband med körsång. Utifrån befintlig forskning har de tagit fram rekommendationer för hur smittspridning ska minimeras, som ett tillägg till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. De nya rekommendationerna lyder i korthet:

För att sångare som tillhör riskgrupper ska kunna arbeta kan regelbunden PCR-screening (testning för aktivt virus) och antikroppstester vara av stor betydelse.

Droppsmitta har varit utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens rekommendationer men risken för luftburen smitta via aerosoler innebär en annan och svårare problematik.

.– Dessa droppar torkar in successivt och det bildas en ”kärna” av fast material, som när aerosolen kommer från en virusinfekterad person bland annat kan bestå av smittsamt virus. Virus kan överleva länge i denna miljö och i experimentella studier av aerosoler har smittsamt virus kunnat påvisas i upp till 16 timmar, skriver Åke Örtqvist och Pontus Wiegert.

Utredarna skriver att det är ”rimligt att misstänka att sång är förenligt med högre risk både för att sprida virus (på grund av större utandad volym) och för att bli smittad (på grund av större och djupare inandningar).”

– Vi hoppas att den här genomgången ska kunna bli ett viktigt verktyg för att riskbedöma de professionella körernas arbetsmiljö och att rekommendationerna ska kunna bidra till minskad smittspridning, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande.

– Alla våra medlemmar vill att musikverksamheterna kommer igång. Inte minst våra frilansare är beroende av att får börja arbeta igen. Då måste vi ta riskerna på allvar så att inga bakslag kommer inför en de lättnader i restriktionerna som vi alla hoppas på, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

Länk till rekommendationerna i sin helhet

För mer information:

Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Senaste pressmeddelanderna