Press

Kulturministern träffar Symf

Fredagen 24 februari träffar kulturminister Amanda Lind Symf på GöteborgsOperan för att diskutera barnomsorg och den nya lagen som bygger på FN:s barnkonvention. 

Symf har arbetat med frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid i mer än 15 år. En anpassad barnomsorg i hemmet för barn med föräldrar som arbetar inom scenkonsten är avgörande för föräldrars möjlighet att vara yrkesverksamma utan också för barnens rätt till en trygg uppväxt.

– Vi har i alla år kämpat mot många kommuners ovilja att sätta barnens bästa i första rummet. Ofta har barnen erbjudits ”nattis” trots att det inte motsvarar behoven och trots att det är dyrare för kommunen än ett par timmars barnomsorg i det egna hemmet, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande och anställd i GöteborgsOperans kör.

När nu FN:s barnkonvention blivit svensk lag förväntar vi oss tydligare bedömningar av vad som verkligen är barnens bästa så att omsorgsbesluten gynnar barn vars föräldrar arbetar utanför kontorstid.

– Det är verkligen glädjande att kulturminister Amanda Lind intresserar sig för de här frågorna eftersom en fungerande och flexibel barnomsorg är avgörande för många av våra medlemmars möjlighet att kombinera föräldraskap med yrkesliv, säger Anna-Karin Simlund

För mer information:

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Senaste pressmeddelanderna