Press

Symf och Musikerförbundet i nytt förbund

Symf och Musikerförbundet kommer nu, efter ett par år av noggranna sonderingar och förberedelse, ta nästa steg i arbetet med att efter 40 år av skilsmässa återförena de två fackförbunden för Sveriges musiker. Målet är att under de kommande åren slutföra arbetet och att det 1 januari 2025 ska finnas ett nytt förbund på plats.

 

– Vi behöver ett starkt förbund som kan ta sig an våra medlemmars och musiklivets kommande utmaningar i en allt tuffare tillvaro. Upphovsrätten, musikskolorna, de låga gagerna och våra sociala trygghetssystem är några exempel på områden där vi behöver komma längre i utvecklingen. Underfinansieringen av såväl institutioner som fritt musikliv är ett annat, säger de båda ordförandena i ett gemensamt uttalande. Detta gör vi bäst tillsammans.

Det var för 40 år sedan som Symf bildades som en utbrytning från Musikerförbundet och LO, och valde att ansluta sig till TCO. Frågan om huvudorganisation är därför en fråga som måste hanteras då båda förbunden är djupt förankrade i sina respektive huvudorganisationer. För att reda i detta har man bett den erfarne utredaren Fredrik Österling och hans bolag Kulturantenn AB att reda i frågan vilken väg som är mest fördelaktig. TCO, LO eller ingen alls.

Ett oerhört spännande och viktigt uppdrag. På ett personligt plan gläder jag mig också åt den viljeyttring till att gå samman som de båda förbunden nu så tydligt ger uttryck för. Det kommer ha stor betydelse för musikerna, säger Fredrik Österling. 

– När utredningen är klar kommer vi att presentera den för våra medlemmar. Förhoppningsvis kan vi därefter gå vidare med de första skarpa besluten i vår väg framåt, säger Gunnar Jönsson, Förbundsordförande för Symf. Det är förstås ett känslomässigt beslut att lägga ner våra  respektive förbund och kliva ur våra huvudorganisationer, men den kommande nyttan för alla Sveriges yrkesmusiker måste överväga eventuella sentimentala blockeringar.

– Ett gemensamt förbund för Sveriges musiker och artister skulle betyda att både vår röst och våra muskler blir starkare gentemot beslutsfattare och i opinionen, säger Karin Inde, Förbundsordförande för Musikerförbundet. I Fredrik ser vi en opartisk utredare som kan hjälpa oss att se pragmatiskt på frågan om huvudorganisation.

Gunnar Jönsson, förbundsordförande Symf
tel: 0705-16 38 37, gunnar,j@symf.se

 

Karin Inde, förbundsordförande Musikerförbundet

tel: 070-444 72 28, karin.inde@musikerforbundet.se

Senaste pressmeddelanderna