Press

Nytt kollektivavtal för Sveriges musiker

Symfs och Musikerförbundets samarbete genom bildandet av Musikernas förhandlingskartell har lett till framgångar i förhandlingarna om nya villkor för en stor del av musikbranschen. De två fackförbunden har den 15 december 2020 slutit kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Det innebär högre löner och bättre anställningsvillkor för tusentals musiker i Sverige.

– Med en inte liten förnöjsamhet konstaterar jag att vår gemensamma skapelse Musikernas förhandlingskartell levererat ett bra resultat. Det är ett avtal präglat av den tid vi lever i vilket påverkat förhandlingarna. Utan samarbetet med våra kollegor på Musikerförbundet hade det varit mer komplicerat att uppnå nuvarande resultat, säger Anders Filen, förhandlingsansvarig på Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Höjda löner, högre pensioner och låglönesatsning

Vi har enats om ett 29 månadersavtal som ger höjda löner och pensioner i enlighet med märket* på 5,4%. Första höjningen sker redan från november 2020 och nästa höjning sker våren 2022.

Parterna har inom ramen för märkets låglönesatsning också enats om en större höjning för de med de lägsta lönerna. De båda musikerförbunden betonar vikten av att jämställa lönenivåerna oberoende av genre när utbildningsnivåerna är mer och mer likvärdiga.

– Den stora vinsten i det här avtalet är att bägge musikerförbunden har visat mod och handlingskraft genom att utmana och lösa gamla konflikter. Därmed har vi gemensamt tagit ledningen i arbetet för bättre villkor för alla professionella instrumentalister och korister i Sverige, säger Gunnar Jönsson, förbundsordförande för Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Bättre villkor för frilansare

Frilansare får bättre ekonomiskt skydd vid sjukdom och arbetsgivaren åläggs att vidta tvingande åtgärder för att motverka sexuella trakasserier i scenkonstbranschen.

Under avtalsperioden kommer parterna arbeta med bland annat frågorna om hur frilansare ska få rätt till samma löneutveckling som fast anställda, samt utvecklade ersättningsmodeller för upphovsrättsligt nyttjande.

– Jag vill tacka vår förhandlingsdelegation, men även våra kollegor i SYMF och hos motparten Svensk Scenkonst för ett gott förhandlingsarbete. Det har bitvis varit riktigt knepiga frågor, där alla har fått ge och ta, men till slut har vi landat i något som vi tror på och som ska hålla hela vägen fram till nästa avtalsrörelse, säger Mattias Qvarsell, förhandlingsansvarig på Musikerförbundet.

* Sedan avtalsrörelsen 1998 har industrin haft en lönenormerande roll för arbetsmarknaden. De villkor som industrins parter kommer överens om ska fungera som ett kostnadstak för löneutvecklingen även inom andra branscher. Man säger att industrin sätter ”märket”.

För mer info, kontakta:

Mattias Qvarsell,förhandlingsansvarig på Musikerförbundet Mobil: 072-076 89 15

mattias.qvarsell@musikerforbundet.semattias.qvarsell@musikerforbundet.se

Anders Filén, förhandlingsansvarig på Sveriges Yrkesmusikerförbund Mobil: 0730-46 03 31

anders.filen@symf.se

Du kan också besöka vår pressida på ciscion.com

Senaste pressmeddelanderna