Press

Nytt kollektivavtal för Sveriges musiker klart

Symfs och Musikerförbundets allt tätare samarbete har åter visat sig vara rätt väg framåt. De två fackförbunden har den 2 maj 2023 slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

 

– Det här är ett bra avtal. Våra medlemmar kan följa med i den allmänna löneutvecklingen trots avsaknaden av politisk vilja att göra uppräkningar av de offentliga anslagen för att täcka lönekostnaderna i en fortsatt postpandemisk situation. Vi har också glädjande nog kommit överens om villkorsförbättringar för frilansande instrumentalister och korister, säger Gunnar Jönsson, förbundsordförande för Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Avtalet löper över 24 månader med lönejusteringar  och pensioner enlighet med märket på 7,4%. De båda musikerförbunden betonade redan 2020 vikten av att jämställa lönenivåerna oberoende av genre när utbildningsnivåerna är mer och mer likvärdiga.

Under kommande två år kommer parterna att gemensamt arbeta vidare med att utveckla de delar i kollektivavtalet som berör upphovsrätten. Vissa nya nödvändiga regleringar har införts men dessa ska mer ses som frysningar av läget i avvaktan på arbetsgruppens resultat.

– Genom ett fint samarbetet mellan Symf och Musikerförbundet har vi fått igenom både en generell löneuppräkning, men också en extra satsning på de som ligger allra lägst, säger Mattias Qvarsell, förhandlingsansvarig på Musikerförbundet.

– Vi ser också fram emot att parterna under avtalsperioden gemensamt kommer att se över kollektivavtalets anställningsformer och arbetstidsfrågor. Under senare år har omfattande ändringar gjorts i lagen om anställningsskydd och vi behöver ha ett avtal som är förenligt med lagen, säger Theo Calwell, ombudsman och förhandlare på Symf.

Gunnar Jönsson, förbundsordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund, tel: 0705-16 38 37 mejl: gunnar,j@symf.se

Mattias Qvarsell, förhandlingsansvarig på Musikerförbundet, tel: 072-076 89 15 mejl: mattias.qvarsell@musikerforbundet.se

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Senaste pressmeddelanderna