Avtal

Din pension

Det svenska pensionssystemet består av många olika delar. Här följer en kortfattad beskrivning av det som gäller för de flesta av Symfs medlemmar. För de instrumentalister och korister som arbetar (eller har arbetat) på institutioner som omfattas av PISA-avtalet gäller speciella regler för tjänstepensioner och för rätten till förtida pension. Sedan 1 januari 2015 finns ett kollektivavtal om Omställning och karriärväxling. Allt detta kan du läsa mer om på dessa sidor.

 

Allmän pension från staten

Den allmänna pensionen är den del av pensionen du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Pensionen baseras på din livsinkomst och beror på flera saker – hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar och hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi. I det orange kuvertet ser du hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension.

 

Inkomstpension är en del av din allmänna pension. Varje år går 16 procent av din lön till inkomstpensionen. Pengarna tar staten från den skatt som du betalar. Hur mycket du får i inkomstpension när du blir pensionär beror på hur mycket du har tjänat in när du har arbetat. Din inkomstpension beror också på hur det går med lönerna för alla som arbetar i Sverige.

 

Premiepension är en del av din allmänna pension. Varje år går 2,5 procent av din lön till premiepensionen. Pengarna tar staten från den skatt som du betalar. Pengarna till premiepensionen får du sedan själv välja att spara i olika fonder. En fond innehåller värdepapper som de som sparar i fonden äger. Värdepapper är till exempel aktier och obligationer. Hur mycket du får i premiepension när du blir pensionär beror på hur mycket du har tjänat in när du har arbetat. Din premiepension beror också på hur det går med de fonder som du sparar pengarna i. Premiepensionen kan vara viktig eftersom du själv bestämmer i vilka fonder du vill spara pengarna.

 

Om du är född före år 1954 får du inkomstpension och premiepension, men du får också tilläggspension. Hur mycket du får i tilläggspension när du blir pensionär beror på hur mycket du har tjänat in när du har arbetat. Om du är född före år 1938 får du bara tilläggspension.

 

För att räkna ut hur mycket du får i pension kan du logga in på minpension.se


Tjänstepensionen

Tjänstepensionen betalas in av din arbetsgivare och regleras i kollektivavtal mellan Symf och Svensk Scenkonst. På vårt område finns två olika tjänstepensioner:

  • AIP-Avgiftsbestämd individuell ålderspension. Samtliga offentligt finansierade institutioner inom vårt avtalsområde har varit anslutna till AIP (utom Radiokören och Radiosymfonikerna som tillhör ITP-avtalet). Du som fortfarande omfattas av PISA-fördningen kommer fortsättningsvis få din tjänstepension som AIP (Läs mer här). Övriga kommer att omfattas av ITP1
  • TP1-scenkonstbranschens nya tjänstepension. För dig som inte längre omfattas av PISA-fördningen. Premiebestämd ålderspension samt ett nytt och utökat försäkringssystem. Läs mer här

Omställning och karriärväxling

Den 20:e april 2015 tecknade Symf, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst dels ett nytt tjänstepensionsavtal (ITP1), dels ett omställnings- och karriärväxlingsavtal som är det första i sitt slag för en hel bransch. Musikerförbundet omfattas genom hängavtal. Avtalet för omställning och karriärväxlinginnehåller tre delar:

  • Rådgivning
  • Grundläggande ekonomiskt stöd
  • Förlängt ekonomiskt stöd

Tanken är att den anställde som så önskar ska kunna avsluta sin musikerkarriär och istället utbilda sig för ett ny yrkeskarriär eller starta eget.

 

Läs mer om avtalet här