Avtal

ITP1

ITP1 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän. Ålderspensionen inom ITP1 är premiebestämd, vilket innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.

ITP1 innehåller bl a:

  • ålderspension från 25 års ålder, som börjar betalas ut när man går i pension
  • Kompletterande sjukförsäkring
  • sjukpension från 18 år, som betalas ut om man blir långvarigt sjuk
  • familjeskydd, som man kan välja till,
  • återbetalningsskydd, som man kan välja till.

Arbetsgivaren betalar varje månad in pengar till de anställdas ITP-ålderspension, som hen får placera själv i ITP-valet. Premien motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 30,0 % av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Det är PTK som förhandlar våra villkor för ITP1 och det är Collectum som administrerar.

 

Avtalats rådgivningstjänst

Ifall du tycker det känns klurigt att veta vilka val du kan göra kring din tjänstepension ITP kan du ta hjälp av Avtalats digitala rådgivningstjänst. I rådgivningstjänsten besvarar du frågor om din livssituation och ekonomi. Utifrån dina svar utformar vi råd som är anpassade just för dig. Tjänsten är kostnadsfri, tillgänglig dygnet runt och helt digital. Bakom råden finns inget vinstintresse och Avtalat får ingen provision oavsett vad du väljer.
 

Här hittar du Avtalats rådgivningstjänst.