please give my parent .wsh-grid-container & me .wsh-grid-col-#

lorem

Prislista och utgivningsplan 2024

 

SYMFONI

 

Tidskriften Symfoni ges ut av Sveriges Yrkesmusiker-
förbund och vänder sig till professionella sångare och musiker i symfoniorkestrar, operahus, läns- och privatteatrar. Dessutom når tidningen ut till Sveriges alla större kulturinstutitioners chefer och administratörer samt till beslutsfattare inom kulturpolitiken.

Utgviningsplan

Nummer:     kommer ut:           material:                 beställ:

1 feb               27/2                          9/2                           6/2

2 maj               6/5                          19/4                        12/4

3 oktober       4/10                       20/9                       13/9

4 dec              4/12                        20/11                      13/11

Lorem ipsum

Format och priser

Storlek        4-färg                svart/vitt                   mått (mm)

1/1-sida       6 500:-            4 300:-                    180 x 255

1/2-sida      3 850:-            2 600:-                     180 x 125 eller stående 85 x 255

1/3-sida      2 850:-            1 900:-                      55 x 255 eller liggande 180 x 85

1/4-sida      2 300:-            1 550:-                      90 x 128 eller liggande 180 x 66

1/9-sida      1 300:-               900:-                      55 x   85

Baksidan     8 000:-            Endast 4-färg         210 x 245 

Lorem ipsum

Priserna avser heloriginal, högupplöst digitalt annonsmaterial i bokat standardformat. Tidningen Symfoni är befriad från moms och reklamskatt.

Bilaga enligt offert.

Rabatter textannonser (ej platsannonser) 
2–3 införanden 10 % rabatt, fyra eller fler 15 % rabatt.
Gäller vid samtidig bokning för införande under ett år.

Symf.se för kombinationen platsannons i tidningen och på symf.se tillkommer 300 kronor för webbannonsen. Enbart platsannonsering på symf.se kostar 700 kronor.

Materialadress för webbannonser jonas@symf.se 

Materialadress för tidning för digitalt annonsmaterial symfoni@symf.se 

Lorem ipsum

Boka dina annonser:

Marie Olausson: 070-320 78 83, info@marieolausson.se

Redaktionen nås på: symfoni@symf.se