Tidningen Symfoni

Symfoni 1/2020 omslag

Symfoni 1/2020

I örat på en operakorist

Trängsel, mörker, rök och snubbelrisk. Det är vardagsmat för en operakör. Lägg därtill ljudstarka sångröster som genererar höga ljudvolymer så börjar vardagsmaten bli lite svårsmält. Utmaningarna på en operascen är många och det är sällan lätt att få gehör för skyddsfrågor när konsten krockar med arbetsmiljön. I bästa fall blir det kompromisser. I värsta fall blir någon skadad. Skyddsutrustning passar sällan in i kostymeringarna. Med ett undantag: öronproppar. Kungliga Operans kör har börjat använda moderna dynamiska öronproppar.

 

– Det som är återkommande är hörselproblematiken. Det är något vi pratar om hela tiden, säger Johan Rydh, skyddsombud och medlem i kören.

 

Ljudsmällar

Han säger att det största problemet är de plötsliga ljudsmällarna. De inträffar oftast inte i korsalen. Där finns det dämpning och där har man mer kontroll över ljudbilden. De stora problemen är vad som händer på scenen, framför allt i repetitionssituationer innan man har fått fasta scenerier. 

– Då kan någon röra sig olyckligt och så får man en kollega i örat. Sådana incidenter kan kanske låta harmlösa men har förorsakat stora hörselproblem med långa sjukskrivningar som följd, säger Johan.

De ljudproblem som förekommer på scenen beror på en kombination av hur ljudstarkt verket är, hur regin är och på dekorens utformning. Det är sällan kören står jämt utplacerad över hela scenen. Vanligare är att det är trångt i en liten scenbild. Det är då det plötsliga, det som man är oförberedd på, kan bli förödande för sångarnas hörsel.

 

Dynamiska öronproppar

Nu provar alltså medlemmar i Kungliga Operans kör moderna dynamiska öronproppar. Dessa är i sig ingen nyhet. De har funnits på marknaden under en lång tid och har använts framför allt av instrumentalister. Det nya är att sångare nu börjat använda dem.

 

De som operakören nu använder är batteridrivna med två olika lägen. Ett läge dämpar nio decibel men förstärker svaga ljud. Från och med 70 decibel dämpar de dynamiskt, alltså ju starkare ljudvolym desto mer dämpning. Det andra läget dämpar ännu mer men förstärker inte svaga ljud.

– Jag brukar använda det läge som inte förstärker, säger Johan Rydh.  

 

Sätter i dem i förväg

Han medger att det inte är helt okomplicerat. Man hör varken sig själv eller sina kollegor på samma sätt. Man behöver lära sig använda dem. Han själv använder dem mest under repetitionsarbetet. Men även under föreställningar, fast då inte hela tiden.

– Under föreställningar har man en bättre bild av vad som kommer att hända och då vet man precis när man behöver dem. I exempelvis Carmen finns ett parti där damkören sjunger och vi står tysta väldigt nära dem. Då sätter jag i propparna i förväg, säger han.

 

Vi måste skydda våra öron

Än så länge är det långt ifrån alla i kören som använder de nya hörselskydden. Av de 54 medlemmarna är de bara ett drygt 10-tal som har börjat använda dem. 

– Nu gäller det att få så många som möjligt att använda det här hjälpmedlet. Risken är att vi tycker att det är lite spännande att få nya elektroniska prylar för att sedan, när nyhetens behag är över, sluta använda dem. Meningen är att vi ska använda dem för vi måste skydda våra öron, säger han.

 

Nackdelen med skydden är att man inte får samma ljudbild med dem som man får utan dem och att alla frekvenser inte följer med hela vägen. Johan menar att det är svårt att veta hur han faktiskt låter när han sjunger.

– Jag kanske sjunger mycket starkare när jag har de här i, det vet ju inte jag.

 

Arbetsbelastning

Under våren ska en hörselscreening göras på körens alla sångare så att man får ett underlag som kan följas upp över tid. Hörselproblematiken är central för arbetsmiljöarbetet i Kungliga Operans kör. Men det finns andra frågor som skyddsombuden involveras i. Arbetsbelastning är en sådan fråga.

– Vi kan vara schemalagda nio, tio veckor i sträck utan att två sammanhängande dagar ledigt. Vi sitter hela tiden och försöker parera sådant i planeringsarbetet och hänvisar till att det finns en skrivning i kollektivavtalet om att det ska tas hänsyn till återhämtning och möjlighet till socialt liv, säger Johan.

 

Stress och press

Han säger också att stressen och pressen är stor när tiden inte räcker till och att instuderingen inte är klar när repetitionsarbetet börjar. Det är ett psykosocialt problem att inte ha kontroll över sin arbetssituation.

– Vi har ett fantastiskt stimulerande arbete. Det är få förunnat att få jobba med scenkonst och musik på heltid. Det kan dock finnas en frustration i att arbetsbelastningen är så ojämn. Att det blir så extrema toppar och sen perioder där man istället är underutnyttjad, säger han.

 

Stress är ofta en bidragande orsak till ohälsa och kan förvärra hörselproblem. Det är ett välkänt faktum att exempelvis tinnitus förvärras vid långvarig stress. Och då hjälper inga hörselskydd. Varken vanliga eller dynamiska.

 

Jonas Nyberg

Senaste upplagorna

Symfoni nr 22024
Symfoni nr 12024
Symfoni 42023
Symfoni 32023