Om Symf

Det här är Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf 

Symf är dina kollegor i orkestern, de du pultar med i stämman, de du sjunger och agerar med i kören och de du turnerar med i länsmusiken. Symf är både din erfarna kollega och den unga frilansaren som gjorde sitt första betalda jobb förra veckan. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

Alla medlemmar i Symfs förbundsstyrelse är yrkesverksamma musiker. De är anställda i orkestrar, professionella körer och inom länsmusiken eller som frilansare i dessa och andra sammanhang. Alla förbättringar av arbetsmiljö, arbetstider och lönenivåer är resultat av dina arbetskamraters fackliga arbete. De hjälper dig och ser till att du får bra och rättvisa villkor.

 

Inflytande

På våra arbetsplatser ska arbetsgivare och anställda samråda i alla viktiga frågor. Att få insyn i verksamheten och att ha möjlighet att påverka beslut är grundbultar för all facklig verksamhet. Som medlem i Symf kan du vara med och påverka. Ett starkt och aktivt fack är nyckeln till en bra arbetssituation.
 

Avtal

På våra arbetsplatser finns en mängd avtal som reglerar arbetstider, löner, semestrar, medbestämmande och mycket annat. De avtalen är alla frukten av det arbete som den lokala Symf-avdelningen lägger ner till förmån för dig och dina kollegor.

Symf förhandlar dessutom fram ett rikstäckande kollektivavtal. Här regleras årliga löneuppräkningar, försäkringar, upphovsrätt, pensioner och andra uppgörelser så att vi musiker har villkor jämförbara med den övriga arbetsmarknaden. Vårt kollektivavtal är det enda som garanterar dig den unika rätten till betald övningstid, rätten till lönetillägg för ditt instrument och rätten att delta i rekryteringen av nya musikerkollegor.

 

Råd och hjälp

När du behöver hjälp så finns vi där för dig. Ofta räcker det med ett samtal till oss för att komma tillrätta med en fråga. Du får alltid juridisk rådgivning när du behöver det och vi företräder dig om du skulle hamna i tvist med en arbetsgivare.

 

Försäkring

I ett arbetsliv utan motsättningar, helt fritt från konflikter och tvister skulle möjligen ett medlemskap i Symf kunna ifrågasättas. Men så ser verkligheten inte ut. Symf arbetar ofta i det tysta för att medlemmarnas behov hela tiden skall tillgodoses. Och plötsligt händer det. Ett hot om uppsägningar, en konflikt med arbetsgivaren eller en arbetsskada. Då ska du få hjälp. Snabbt och effektivt. Se det som en försäkring som du förhoppningsvis aldrig behöver utnyttjta.

 

Frilansare

Frilansavdelningen är för dig som inte har en fast tjänst. Det är Symfs enskilt största avdelning och i styrelsen finns musiker från hela landet. Frilanslivet är tufft för många musiker. Frilansavdelningen arbetar för bättre villkor för sina medlemmar och hjälper till med alla frågor som rör frilansarnas utsatta situation.

 

Vi behöver varandra

Dina erfarenheter och åsikter är viktiga för oss. Vi behöver dem för att utvecklas och förändras i takt med samhället runt oss. Och ju fler vi är desto mera kraft får vi. Den kraften behövs för att vi ska kunna försvara och förbättra villkoren för dig och alla våra medlemmar. När du går med i Symf stöttar du alla de som lägger ner arbete på sin lediga tid för att du och dina kollegor ska få ett riktigt bra yrkesliv.