Nyheter

Svensk musikbransch tar tempen på inkludering

För första gången nögonsin genomförs en kvantitativ undersökning av olika perspektiv och upplevelsen av inkludering i hela den svenska musikbranschen. Detta för att delvis synliggöra vilka perspektiv som inkluderas, vilka som eventuellt saknas och om det skiljer sig beroende på var i musiklivet man befinner sig.

 

All utveckling kräver att någon tar första steget. Denna mätning innebär ett första steg mot att hela den svenska musikbranschen börjar titta på hur den ser ut och hur den mår - och då bortom att enbart jämföra perspektiv som kön/könsidentitet. Förhoppningen är att detta bara är början på ett långsiktigt och omfattande arbete med att mäta, undersöka och förbättra förutsättningarna för branschens olika aktörer att arbeta aktivt med att inkludera fler perspektiv.

- Syftet är att ta ett första steg i ett långsiktigt arbete med att se över upplevelsen av inkludering i musikbranschen samt att påvisa vikten av den här typen av arbetssätt som underlag för framtida arbete. För att veta vart vi ska måste vi först veta var vi står, säger Karin Inde, ordförande för Musiksverige.

Undersökningen genomförs tillsammans med The Social Fews systerbolag Perspetivo , den första insikts- och undersökningsplattformen som med hjälp av representativa paneler tillhandahåller en djupare förståelse för hela den svenska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper.

Musikbranschen står inför stora utmaningar som kräver innovativa lösningar, vilket alla borde vara delaktiga i att ta fram. En hög andel av olika perspektiv spelar en kritisk roll när det kommer till just innovationstakt och tillväxt, vilket är en avgörande faktor bakom beslutet att inleda denna satsning.

Till undersökningen

Aktuellt