Har du fått avslag från Försäkringskassan?

LO-TCO Rättskydd behöver hjälp att hitta medlemmar som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning för en intervjustudie
LO-TCO Rättsskydd vill hjälpa utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering (S 2022:07) med att hitta personer som vill bli intervjuade angående sina kontakter med Försäkringskassan.

 

Vi på Rättsskyddet ser utredningens uppdrag att utvärdera de senaste årens omfattande lagändringar inom sjukförsäkringen som mycket viktigt, Dir. 2022:64.
Utredningen vill intervjua personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning efter den 1 september 2022, se bifogad PDF.

 

 

Tack på förhand.

 

Med vänlig hälsning

 

Elizabeth Östman
Förbundsjurist/Enhetschef administrativa enheten

 


Publicerat: 2023-01-25