• Musikalliansen anställer fler musiker
  2023-05-08

  Musikalliansen utökar antalet anställda med åtta musiker

 • Nya Riksavtalet är färdigförhandlat
  2023-05-05

  Nu har symf och Musikerförbundet skrivit under ett nytt kollektivavtal, det så kallade Riksavtalet. Det gäller från och med 1 april 2023 och 24 månader framåt. 

 • Nu finns Symfs deklarationshjälp på plats!
  2023-03-15

  Årets deklarationshjälp är på plats på medlemssidorna. Logga in här

 • Mallar till ansökan om barnomsorg
  2023-02-28

  Nu finns en mall för ansökan om barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid. Vi har också lagt upp en mall för intyg från arbetsgivaren

 • Svensk musikbransch tar tempen på inkludering
  2023-01-26

  För första gången nögonsin genomförs en kvantitativ undersökning av olika perspektiv och upplevelsen av inkludering i hela den svenska musikbranschen. Detta för att delvis synliggöra vilka perspektiv som inkluderas, vilka som eventuellt saknas och om det skiljer sig beroende på var i musiklivet man befinner sig.

 • Har du fått avslag från Försäkringskassan?
  2023-01-25
  LO-TCO Rättsskydd vill hjälpa utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering med att hitta personer som vill bli intervjuade angående sina kontakter med Försäkringskassan.
 • Musikaliska hotas av byråkrater
  2023-01-22

  Musikaliska kvarteret i Stockholm är under akut hot. Efter att det varit en bred samsyn om vägen framåt rycker Statens Fastighetsverk undan mattan genom att höja hyran från 4,1 till 6,5 miljoner kronor. Detta utan att lokalerna, som planen låg, har anpassats, skriver Kerstin Brunnberg, Erik Lundin, Lisa Nilsson, Anne Sofie von Otter och Symfs Gunnar Jönsson med flera.

 • Nej, du kommer inte att få betala för mycket!
  2023-01-17

  Vi håller just nu på att rätta autogirot så att ingen får betala fel avgift. Allt kommer att bli bra!

 • Fick du dubbel medlemsavgift? Ingen panik
  2023-01-12

  Vårt nya medlemsregister visade sig från sin allra mest ambitiösa sida och skickade ut fakturor för både december och januari.