Symfs medlemsidor

johanna-vogt-h7kvzjgum3m-unsplash

Symfs instrumentförsäkring

 

Instrumentförsäkringen tecknas fortsatt oförändrat genom Brookfield. I samband med att försäkringarna förnyas den 1 maj gäller följande:

Brookfield erbjuder e-faktura. Premiebetalning för instrumentförsäkringen sker per helår. Om årspremien överstiger 2.500 kr finns möjlighet att betala halvårsvis när du väljer e-faktura. Meddela symf@brookfield.se om du önskar ändra till halvårsbetalning.

Om instrumentet delvis skadats kan den försäkrade bestämma om instrumentet ska repareras (inklusive ersättning för eventuell värdeminskning) eller om försäkringsvärdet ska utbetalas och instrumentet överlämnas. Tidigare fanns endast denna valmöjlighet om reparationskostnaden uppgick till mer än hälften av instrumentets värde. 

Vi vill naturligtvis att du ska ta hand och vara rädda om ditt instrument, men när det uppkommit en skada ska försäkringen i så stor utsträckning som möjligt täcka skadehändelsen.

Du som inte har tecknat Symfs instrumentförsäkring ska naturligtvis passa på att jämföra och ta reda på vad som kan vara viktigt för dig och vad skillnaden kan bli när instrumentet skadats.

 Nyhet - Vi har nu lagt in möjligheten att enkelt kunna få en offert genom att lämna ett fåtal uppgifter. När du fått din offert hjälper vi gärna till och förklarar hur försäkringen är utformad och fungerar.

 

Kontakta gärna vår försäkringmäklare Thomas Morberg, Försäkringsstrategerna, så får du veta mer om försäkringen.

E-post: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se

Telefon: +46 (0)720 - 127 001