Symfs medlemsidor

Medlemsförsäkring

 

Vi arbetar aktivt för att vara ett attraktivt fackförbund som erbjuder er som medlemmar bra förmåner. Som medlem i Symf har du möjlighet till ett riktigt bra försäkringsskydd från Länsförsäkringar

De här är våra försäkringarna

Du kan teckna följande försäkringar under förutsättning att du är fullt arbetsför* och ännu inte fyllt 60 år.

  • Livförsäkring 10 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet till dina efterlevande om du avlider.
  • Olycksfallsförsäkring 30 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet vid olycksfall
  • Medicinsk invaliditet vid sjukdom 30 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet vid sjukdom.

* Fullt arbetsför är den som

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkning, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande

Är du inte fullt arbetsför

Du kan ändå teckna Olycksfallsförsäkringen och Medicinsk invaliditet vid sjukdom.

SYMF:s medlemsförsäkringar administreras genom Tydliga AB som är en serviceorganisation för fristående försäkringsrådgivare som Försäkringsstrategerna tillhör och är medlem.

SYMF:s försäkringsrådgivare och förmedlare är Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna.


Komplettera med

Förutom de försäkringar som ingår kan du även komplettera ditt skydd med:

  • Månatlig Sjukförsäkring
  • Sjukkapitalförsäkring
  • Diagnosförsäkring
  • Barnförsäkring

När du har en gruppförsäkring kan även din make/sambo köpa försäkringarna.

Du når Tydligas administration på e-post grupp@tydliga.se eller telefonnummer 08-121 548 90.
Kontakta Tydliga om du har administrativa frågor om fakturor, autogiro etc.

 

Har du frågor eller vill komplettera din försäkring, kontakta gärna:

Thomas Morberg, Försäkringsstrategerna.

 E-post: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se

Telefon: +46 (0)720 - 127 001