Symfs medlemsidor

Medlemsförsäkring

 

Till dig som är ny medlem

Vi arbetar aktivt för att vara ett attraktivt fackförbund som erbjuder er som medlemmar bra förmåner.

Ekonomisk trygghet är ett område som vi vet är viktigt för våra medlemmar. Därför kommer du som ny medlem att få ett antal försäkringar automatiskt. Vårt syfte är att vi på ett enkelt sätt och utan hälsokrav vill erbjuda bra försäkringar som är kostnadsfria under de tre första månaderna av ditt medlemskap, så kallat förskydd.

Under de tre första månaderna av ditt medlemskap hos oss omfattas du automatiskt av en Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Medicinsk invaliditet vid sjukdom, kostnadsfritt och utan att behöva fylla i en ansökan.

 

De här försäkringarna får du

Du får följande försäkringar under förutsättning att du är fullt arbetsför* och ännu inte fyllt 60 år.

  • Livförsäkring 10 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet till dina efterlevande om du avlider.
  • Olycksfallsförsäkring 30 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet vid olycksfall
  • Medicinsk invaliditet vid sjukdom 30 prisbasbelopp. Ekonomisk trygghet vid sjukdom.

* Fullt arbetsför är den som

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkning, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande

Är du inte fullt arbetsför

Du omfattas ändå av Olycksfallsförsäkringen och Medicinsk invaliditet vid sjukdom.
Tänk på att du behöver säga upp Livförsäkringen genom att kontakta Tydligas gruppadministration, telefon 08-121 548 90 eller maila grupp@tydliga.se.

SYMF:s medlemsförsäkringar administreras genom Tydliga AB som är en serviceorganisation för fristående försäkringsrådgivare som Försäkringsstrategerna tillhör och är medlem.

SYMF:s försäkringsrådgivare och förmedlare är Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna.

Efter de tre kostnadsfria månaderna betalar du själv för försäkringarna via det inbetalningsavi som Tydliga AB skickar till dig ca: 6 veckor innan erbjudandet löper ut. Om du inte betalar så kommer dina försäkringar att automatiskt avslutas. Du kommer inte att få någon påminnelse eller betalningskrav.

Betalar Du försäkringarna kommer du att få ett försäkringsbesked från Tydliga AB där ditt försäkringsskydd framgår.

 

Förutom de försäkringar som ingår i förskyddet kan du även komplettera ditt skydd med:

  • Månatlig Sjukförsäkring
  • Sjukkapitalförsäkring
  • Diagnosförsäkring
  • Barnförsäkring

När du har en gruppförsäkring kan även din make/sambo köpa försäkringarna.

Du når Tydligas administration på e-post grupp@tydliga.se eller telefonnummer 08-121 548 90.
Kontakta Tydliga om du har administrativa frågor om fakturor, autogiro etc.

Vi ber er kontakta Symf:s försäkringsförmedlare Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna i första hand om ni har frågor om era försäkringar eller om ni har frågor eller funderingar med anledning av ovanstående information.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer 0720-127 001
E-post thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se

Med vänliga hälsningar

Symf Sveriges yrkesmusikerförbund i samarbete med Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna och är ansvarig för Symfs medlemsförsäkringar.

 

Har du frågor eller vill komplettera din försäkring, kontakta gärna:

Thomas Morberg, Försäkringsstrategerna.

 E-post: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se

Telefon: +46 (0)720 - 127 001