Symfs kansli 

Alströmergatan 21

112 47 Stockholm 

E-post: symf@symf.se

 

Förbundsordförande/Verksamhetsansvarig

Gunnar Jönsson

Mobil: 070-516 38 37

E-post: gunnar.j@symf.se

 

Ombudsman/arbetsrätt

Viktor Olofsson
076-136 38 74

viktor.olofsson@symf.se

 

Ekonomi och administration

Margareta Strid (tjänstledig)

 

Johannes Dahlkvist

johannes@symf.se

 

Kommunikatör/arbetsmiljö/ombudsman

Jonas Nyberg 

Mobil: 070-787 11 11

E-post: jonas@symf.se

 

Jämställdhets- och diskrimineringsombud 

Anna-Karin Simlund

Mobil: 076-871 42 36

E-post: anna-karin.simlund@symf.se

 

Medlemsregister
Tel: 070-787 11 11

E-post: medlemsregistret@symf.se 

 

Frilansavdelningen

Nils Carlsson
tel: 0765809609

 

Tidningen Symfoni

Redaktör Jonas Nyberg

Mobil: 070-787 11 11

E-post: symfoni@symf.se

 

Annonsbokning i Symfoni och platsannonser på symf.se:

Marie Olausson

Tel: 0911-21 10 09

Mobil: 070-320 78 83

E-post: info@marieolausson.se

 

Utgivningsplan för Symfoni