Frilanskrönika

Frilanskrönika november 2023

Kära medlemmar!

Hand i hand med den glädje som är förknippad med att musicera går glädjen att få göra det tillsammans med andra. Det verkar också som om lusten att fortsätta umgås aldrig är så stor som just efter att man spelat en konsert. Konserthusen har ofta en egen personalbar och  många musiker har sin stamkrog där man samlas efter föreställning.

 

Det är nog inte lika självklart i alla branscher att man på samma otvungna vis umgås över åldersgränser och nationaliteter. Och internationaliseringen har ökat. Förr kom de flesta utländska musikerna från Skandinavien och Östeuropa, nu ser vi fler och fler från Sydeuropa, Japan, Kina, Sydkorea med flera länder. Detta är förstås en stor glädje och tillgång på våra arbetsplatser.

 

Samtidigt så ser vi protektionismen och främlingsfientligheten breda ut sig i Sverige. Ett led i att försvåra för utlänningar att etablera sig i Sverige är de nya inkomstkraven för att få uppehållstillstånd. 1 november höjdes lönekravet för att få uppehållstillstånd i Sverige från 13 000 kr till 27 360 kr i månaden. Detta är en lönenivå som kan vara svår att komma upp i för många av Symfs frilansande medlemmar, i synnerhet under lågsäsong.

 

Men undantagen är många och vi får hoppas att de nya reglerna inte kommer att påverka våra utländska medlemmar i någon högre grad.

 

Som nordisk medborgare behöver man inget uppehållstillstånd utan har rätt att bosätta sig i vilket nordiskt land man vill och som EU-medborgare omfattas man av rätten till fri rörlighet inom EU. Det innebär att man inte behöver söka arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Lagen säger att: ”unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i mer än tre månader på vissa villkor. För dem som inte är anställda eller egenföretagare beror uppehållsrätten på om de har tillräckliga resurser för att inte bli en börda för den mottagande medlemsstatens socialförsäkringssystem och om de är sjukförsäkrade.”*

 

Men detta är inget nytt. Den nya svenska lagstiftningen innebär ingen förändring för dig som kommer från ett EU-land. Det kan dock vara bra att känna till att man som EU-medborgare kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter att ha bott i Sverige i fem år. Risken finns kanske att synen på ”tillräckliga resurser” kommer att ändras.

 

Alltså blir den stora skillnaden för de som kommer från ett land utanför EU. Migrationsverkets hemsida ger ingen tydlig information om vad som gäller när frilansare ska redovisa sina inkomster. Som i så många andra fall så är normen heltidsarbete och vad som gäller vid kortare anställningar framgår inte och det finns stor risk för godtyckliga beslut. En viktig sak jag vill understryka är att det inte finns några större undantag för musiker.** Något som är vanligt i många andra länder.

 

Det finns möjlighet att få uppehållstillstånd för att driva eget företag istället för att vara anställd. Förutom att visa en budget, uppfylla språkkrav, presentera sina kundkontakter, ska man ha 200 000 kr för en tillståndstid på två år.*** Det här kan komma att bli en framkomlig väg om man kommer från ett land utanför EU och inte uppfyller kraven på något annat sätt. 

 

Som svensk medborgare har jag ingen kontakt med Migrationsverket. Jag och frilansstyrelsen är därför extra intresserade av våra medlemmars erfarenheter. Positiva som negativa. Kontakta oss gärna också när beslut blir positiva så vi får ett begrepp om vad som krävs för att få uppehållstillstånd så att vi kan hjälpa andra medlemmar.

Nils Carlsson
ordförande avd 14, Frilans

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/41/fri-rorlighet-for-arbetstagare

** https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Artist.html

*** https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Eget-foretag.html

Senaste frilanskrönikorna