Frilanskrönika

Frilanskrönika maj 2023

Kära frilansare

Det har varit några intensiva veckor med såväl avtalsrörelse, förberedelse inför förbundsmöte och frilansavdelningens eget årsmöte. Vår avdelning är ju till naturen mycket utspridd, och hur mycket jag än skulle vilja har jag inte möjlighet att träffa er alla. Därför är det alltid kul när några av er vill vara med på plats eller på länk när årsmötet hålls.

Jag vill börja med att tacka för ett fortsatt förtroende som avdelningsordförande. Dessutom vill jag tacka Thomas Lindgren som varit ledamot och sekreterare i över tio år, som nu lämnat över stafettpinnen. Som ny ledamot valdes Erik Rönér. Välkommen Erik!

 

För en tid sedan blev det nya avtalet klart mellan Svensk Scenkonst och Symf och Musikerförbundet. Det finns en hel del att glädja sig åt för oss frilansare. En av de frågor som Symf drivit länge och som äntligen väckt gehör hos Svensk Scenkonst är ersättningen för visstidsanställda korister. När det nya avtalet nu börjar gälla ska lönerna för dessa räknas upp i etapper för att vara helt likställda med musikernas löner första april 2025.

 

När nu det nya avtalet träder i kraft kommer vi vara extra uppmärksamma på att situationen inte blir sämre på andra områden för våra korister. I synnerhet i operakörerna är det inte ovanligt att vikarierna tvingas göra instudering av såväl text, musik och regi på obetald arbetstid. Ju kortare anställning, desto större är förstås risken. En annan aspekt som vi instrumentalister sällan har att ta i beaktning är tillgänglighet för sminktider och liknande.

 

I frilansstyrelsen representeras koristerna och sångarna av Matilda Wahlund (Stockholm) och i Förbundsstyrelsen av Marie Degener Troelsen (Malmö Opera), dessutom är Förbundsstyrelsens vice ordförande Anna-Karin Simlund korist i Göteborgsoperan. Utöver dessa representanter finns ju också de lokala avdelningarna. Med andra ord finns det många förtroendevalda i Symf som har möjlighet att svara på frågor eller ta del av tankar och idéer.

 

En annan förändring till det bättre för oss frilansare i det nya avtalet är ersättningarna vid inställda produktioner. Maximal ersättningstid har tidigare varit 14 dagar, nu är den 60 dagar. Full lön utgick tidigare för återbud med tre dagars varsel, nu gäller 14 dagar. I gengäld så har vi gått med på att även en programändring som gör att en enskild musiker inte längre behövs, kommer att vara skäl för avbokning.

Även om de nya reglerna är generösare för oss frilansare så bör vi komma ihåg att de främst är till för att ge arbetsgivaren möjlighet att planera och boka musiker med god framförhållning. Efter en lång tid under pandemin med osäkerhet kring planering för oss enskilda musiker börjar läget se bättre ut, men det tål att påpekas att skillnaderna mellan olika institutionerns framförhållning är märkbar. Det borde vara i varje orkesters intresse att boka i god tid för att vara säker på att kunna få just de musiker man vill ha. Detta skulle naturligtvis också gynna frilansarnas möjlighet att planera inte bara sitt arbete utan också sin fritid.

 

Nils Carlsson, ordförande avd. 14.

Senaste frilanskrönikorna