Frilanskrönika

Frilanskrönika februari 2023

Kära frilansare

Försvarsmusiken är den enskilt största arbetsgivaren för blåsmusiker i Symfs frilansavdelning. Med sina tre kårer har Försvarsmusiken 113 anställda musiker och är ständigt i behov av vikarier.

 

Eftersom Försvarsmusiken inte har några kollektivavtal med Symf finns det några viktiga saker att tänka på för den som vill frilansa där. Den enskilt största frågan vi får från våra medlemmar är hur LAS tillämpas – och då främst den så kallade konverteringsregeln (det vi pratar om som ”inlasning”). De undantag* som har träffats mellan Symf och Scenkonstförbundet gäller inte inom Försvarsmusiken. Det har, något förenklat, inneburit att en musiker bara kunnat vikariera för Försvarsmusiken i sammanlagt två år under en femårsperiod; sedan har telefonen slutat ringa. Eftersom de tre olika försvarsmusikkårerna dessutom är en och samma arbetsgivare slås arbetstiden i alla tre kårer samman – man har med andra ord kunnat ”jobba för länge” i en kår utan att någonsin ha satt sin fot där.

När vi nu har fått en LAS-ändring som innebär att en särskild visstidsanställning (SÄVA)** ska övergå i tillsvidareanställning redan efter ett år under en period av fem (förenklat uttryckt), så väcker det med rätta oro både hos frilansare och i Försvarsmusikens ledning. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om detta! För Symfs frilansande medlemmar ser önskemålen mycket olika ut. Någon eftertraktar en fast anställning och för någon annan är frilanssituationen den bästa. Oavsett vilket så vill vi hjälpa er förutsättningslöst.

 

Slutligen vill jag rikta en sista uppmaning till dig som just nu vikarierar i Försvarsmusiken. I de tre kårerna finns många unga musiker som gör sina första professionella jobb. Berätta gärna för dem om oss och värva fler medlemmar till Symf.

 

Jag vill också hälsa dig som är ny i Symf frilansavdelning hjärtligt välkommen. Det är glädjande att se vår avdelning växa och breddas. Som vanligt är ingen fråga eller fundering för liten, och det går alltid att kontakta någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni på hemsidan.

 

* Undantag som gör att en musiker kunnat vikariera en längre tid i en orkester utan att bli utlasad, det vill säga inte längre får arbeta, därför att arbetsgivaren i så fall ”riskerar” att behöva fastanställa musikern i fråga.

**ALVA ersätts av SÄVA i nya LAS.

Nils Carlsson, ordförande avd 14

Senaste frilanskrönikorna