Frilans

Frilanslönesättning

Från och med 1 juli 2016 så gäller ett helt nytt system för att beräkna lönen som en frilansare ska ha i de fall man avlönas med ersättning per inställelse.

 

Den gamla beräkningsgrunden utgick från frilansarens ålder och baserat på grundlönen på respektive arbetsplats. Detta medförde en rad nackdelar som vi har skrivit mycket om tidigare. Men nu är det historia och vi hoppas att det nya sättet att beräkna lönen kommer att upplevas som mer rättvist och tydligt.

 

Så här fungerar det:

Lönen beräknas utifrån varje vikarierande musikers år av yrkeserfarenhet. Musikern inplaceras i den lönestege som gäller för orkestern eller kören. Den lön ersättningen baseras på skall alltså vara likvärdig en tillsvidareanställd på arbetsplatsen med likvärdig yrkeserfarenhet. Undantag görs för eventuella personliga tillägg för exempelvis administrativa uppdrag. Alla fasta tillägg skall dock ingå i beräkningsgrunden.

 

Exempel: En frilansande musiker har 11 års yrkeserfarenhet. Den arbetsplats som man kommer till har en lönestege med stegen 1, 5, 10 och 15 år i tjänst. Ersättningen för frilansaren som kan tillgodoräkna sig 11 år kommer att beräknas på den summa som utgår för de som har fullgjort 10 år men inte 15 år i tjänst. För en inställelse utgår det 5,4% av månadslönen/dag. För dubbel inställelse utgår det 7,1%. För korister gäller 4,0% respektive 5,1%.

 

Det här gäller både på arbetsplatser med lönestegar och de med platt lön, men med några undantag.

 

Undantagen är

  • Göteborgs Symfoniker
  • Vara Konserthus/Bohuslän Big Band
  • Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
  • Norrlandsoperan
  • Scenkonst Västernorrland/Nordiska Kammarorkestern
  • Musik i Dalarna/Dalasinfoniettan
  • Scenkonstbolaget i Östergötland/Norrköpings Symfoniorkester

På dessa arbetsplatser så fryser man ersättningarna och behåller den gamla divisorsberäkningen med 1/18, 1/17, 1/16. Frysningen som gäller från 1 juli 2016 kommer att upphöra när respektive divisor motsvarar 5,4 % på varje enskild arbetsplats. Frysningen gäller dock längst till och med 2020-06-30.

Orsaken till denna överenskommelse är att det skulle ha medfört, just i dessa fall, alldeles för stora och dramatiska försämringar i dagsersättningarna för att vi skulle kunna acceptera det.

 

Det här är en stor förändring. Målet med förhandlingarna var att hitta en nivå som sett till riksgenomsnittet skulle vara kostnadsneutral. Det innebär att man från vissa arbetsgivare kommer att få lite mer i plånboken och från andra något mindre. Så länge som vi frilansare inte enbart arbetar för en enda arbetsgivare tror vi att detta kommer att jämna ut sig. Vi menar också att det här sättet att beräkna ersättningen är mer rättvist då den frilansande musikerns yrkeserfarenhet premieras och inte att det är den fysiska åldern. Vi slipper också kopplingen till begynnelselönerna som ofta varit alldeles för låga.

 

En effekt är också att den obegripliga skillnaden mellan korister och instrumentalister tydliggörs än mer. Vi hoppas verkligen att Svensk Scenkonst vill gå oss till mötes och att vi kan komma överens om en löneplan för att jämställa ersättningsnivåerna. Det kanske blir lättare att ta fram en sådan plan när det nu finns en procentsats som går att höja etappvis.  

 

Frilansstyrelsen

Stockholm 1 september 2016