Frilans

Tips för hur du tar dig fram i Frilanslabyrinten

Att arbeta som frilansare kan på många sätt vara en utmaning. För en del en påtvingad anställningsform, för andra helt frivilligt där man kanske värdesätter kontrollen över sin egen tid mer än den ekonomiska tryggheten.

 

I stort sett har vi samma rättigheter och skyldigheter som de som är fast anställda.  Men det finns en del viktiga saker att tänka på. En del kommer vi att beskriva här. På vår hemsida hoppas vi sedan att kunna fylla på efterhand så att våra gemensamma erfarenheter kommer alla till nytta i en slags handbok.

 

Engagemang och kontrakt

Ett jobb bekräftas ofta genom telefonsamtal. Detta kan vara tillräckligt men alltför ofta har det uppstått missförstånd om villkoren.

Vår rekommendation i denna digitala era är att få någon form av skriftlig bekräftelse. Antingen via mail eller SMS

Väl på plats är det sedan viktigt att man får ett riktigt kontrakt. En del av institutionerna är noga med att själva komma med ett kontrakt. Men det är också ett eget ansvar att skaffa det enkla skyddsnät som ett kontrakt innebär om det senare skulle uppstå någon form av tvist.

 

Lön och andra ersättningar

Alla frilansare är anställda på visstid. Inom det begreppet ryms i princip två lönetyper. Dagsinställelse eller månadslön.

Veckovikariat är alltid ersatt per dag.

Om du sedan får flera veckor efter varandra på samma arbetsplats, och det inte var planerat så från början, kan du få ett erbjudande i efterhand om att få månadslön i stället för inställelse per dag. Sannolikt så har arbetsgivaren då kommit fram till att det blir billigare att göra så. Du behöver inte acceptera ett sådant erbjudande om du inte vill.

Utöver grundlönen så finns det en hel del tillägg. Kontakta den lokala SYMF avdelningen och be att de hjälper till att reda ut vad som ska ingå eller inte i din lön.

Tänk på vid skivinspelning att vissa delar av den ersättningen inte behöver betalas ut förrän inspelningen är färdigredigerad. Detta innebär att det kan ta ganska lång tid innan du har fått hela din lön. En notering i kalendern om att det ska komma mer pengar kanske kan vara en bra ide.

 

Instrument/instrumentersättning

Vi måste hålla oss med egna arbetsverktyg. Våra arbetsgivare ska därför ersätta oss för detta. Storleken på ersättningen varierar beroende på vilket instrument det gäller. I vårt riksavtal, som finns på vår hemsida, kan du läsa om vad som gäller för just ditt instrument. För dagsinställelse är det den sista kolumnen som gäller.

Du bör också ha en egen instrumentförsäkring. En billig och bra instrumentförsäkring är ju dessutom en av våra medlemsförmåner. (Titta på vår hemsida så hittar du alla uppgifter om försäkringar.) Vi kan dessutom som frilansare hävda avdrag för instrumentförsäkring enligt en dom i kammarrätten i Stockholm 2013. 

 

Arbetsskadeförsäkringar

Vid anställning så omfattas du av den arbetsskadeförsäkringen som finns på din arbetsplats. Finns det kollektivavtal så är det en självklarhet. Finns det inte någon arbetsskadeförsäkring så är man hänvisad till försäkringskassan och vad som omfattas av hemförsäkringen. Se över ditt försäkringsskydd och återigen; viktigt att kunna dokumentera din anställning. 

 

Vid fakturering

Om du fakturerar är du själv ansvarig för att ditt bolag har en försäkring tecknad oavsett vad som finns hos din uppdragsgivare.

 

Resor och boende

”Musiker och korister som tillfälligt anställs på annan ort än bostadsorten erhåller

reskostnadsersättning, traktamente och resetillägg för högst 14 dagar som vid

tjänsteresa, i den utsträckning arbetsgivaren inte tillhandahåller fritt vivre eller

annan överenskommelse träffas”.

Så står det i skriften men vad innebär det? Vad är bostadsort? Stad, Kommun eller län?

 

Resa

Åker man till Malmö och bor i Stockholm är det ingen diskussion. Vad som kan bli föremål för tolkning är inom storstadsregionerna eller länsgränser. Man kan mycket väl ha samma restid på kollektivtrafiken i t.ex. Stockholm som det tar att byta stad. Man åker över flera kommungränser men det utgår ändå ingen reseersättning. Någonstans drar man nog en praktisk gräns som är lika med begränsningen för ett månadskort i kollektivtrafiken.

Samma gräns kan man nog förvänta sig för traktamente.

När det gäller längre resor så var noga med att ha en överenskommelse innan anställningen om du vill resa på annat sätt än det som arbetsgivaren erbjuder. Utgå inte från att det till exempel är okej att ta bilen i stället för tåg om bilalternativet blir mycket dyrare.

 

Övernattning eller inte

I vissa fall är det uppenbart att det måste till en övernattning. Men med dagens kommunikationer och priser så är det också möjligt att pendla över stora avstånd.

Gör en överenskommelse med arbetsgivaren om detta innan produktionen börjar. Arbetsgivaren har all rätt i att neka ersättning om du i stället för att bo kvar vill pendla. Du går då dessutom miste om en del av traktamentet.

 

Traktamente

Det finns ett tydligt regelverk för när traktamente utgår och hur mycket du få. Beroende på vad arbetsgivaren betalar för ditt vivre påverkas den utbetalade summan. Frukost på hotellet som ingår i priset är ett exempel. Se vidare i Riksavtalet som finns på hemsidan.

 

Förberedelsemöjligheter/övningsrum

Om tiden medger så är det vanligaste att man får tillgång till noter en tid i förväg. Vi förväntas ju vara väl förberedda första repetitionsdagen. För detta har vi i dag en liten högre lön/dag än våra fast anställda kollegor. Men även under en produktionsvecka måste vi troligtvis öva. Att göra det på hotellrummet kan ibland vara omöjligt. Men även om jobbet är på bostadsorten är det kanske inte möjligt att öva hemma på kvällen. Tillgång till övningsrum är ett måste.

 

I dag är många konserthus utrustade med kortläsarsystem. Påminn gärna om att det ska finnas ett färdigt passerkort att hämta den första dagen. Fråga när du hämtar ut det om vilka tider som gäller för att vistas i konserthuset så slipper du att avbrytas av en väktare som har åkt dit för ett misstänkt inbrott. Dyrt.

 

Konsertkläder

Nästan alla orkestrar har samma regler för vilken klädsel som används vid konsert eller föreställning. För herrarna är det ganska enkelt med i huvudsak frack, kostym eller smoking att välja mellan. För damerna rekommenderas att man i förväg tar reda på vad som är brukligt hos den orkester som man ska arbeta i och för just den konserten. Till exempel är långklänning brukligt om herrarna har frack men det finns gott om undantag från den principen.

 Till skillnad från våra tillsvidareanställda kollegor får vi ingen ersättning för de konsertkläder som vi använder. Kostnaden för inköpen är ganska hög men än så länge får vi nöja oss med kostnadsavdraget för en del av kostnaden i deklarationen.

 

Efter avslutad anställning

Nu återstår det trevliga. Lönen. Brukar komma vid nästa ordinarie löneutbetalningstillfälle som man använder i den orkester du jobbat i. Ibland har man system där man gör extra utbetalningar för visstidsanställda vilket alltid känns trevligt. Sådana arbetsgivare tycker vi om. Lönen på din specifikation ska anges exklusive tillägg och semesterersättning.

 

Arbetsgivarintyg

Begär alltid ett arbetsgivarintyg efter avslutad anställning. I kombination med anställningsbevis blir detta en bra dokumentation av hur mycket du arbetat under ett år. I olika kontakter med myndigheter har det visat sig att detta är mycket viktigt för den som lever på visstidsanställningar att kunna visa upp en väl dokumenterad anställningshistorik.

Spara en kopia för eget bruk innan du skickar in till A-kassan

Observera: Om du fakturerar har du inte rätt att kräva ett arbetsgivarintyg.

 

Om lönen inte kommer

Det kan ibland ta upp till två månader innan lönen kommer. ”Vi har våra rutiner”. Ring och påminn, för det är inte okej att vänta så länge. Mer brukar inte behövas.

Symf hjälper i annat fall till med rådgivning och med utformning av eventuella lönefordringar. Ofta räcker med ett samtal från förbundet med krav eller hot om åtgärder för att en arbetsgivare skall få loss tummarna.

Likadant om arbetsgivaren med en tår i ögat berättar att de räknat fel och att pengarna räcker bara till halva gaget. Ta kontakt med någon av våra ombudsmän så får du hjälp. Har du följt rådet att ha ett skriftligt kontrakt finns det mycket större möjligheter att nå framgång.

 

Konkurs

Ibland går en produktion helt fel och arrangören går i konkurs.

Här gäller speciella regler. Nu visar det sig hur viktigt det är att ha ett kontrakt som visar att du är löntagare. Du måste se till att anmäla dig på arbetsförmedlingen från och med första dagen då uppsägningsbeskedet kommer. Om inte konkursförvaltaren själv tar kontakt med dig så är det viktigt att anmäla sin lönefordran för att få tillgång till den statliga lönegarantin. Den täcker lönen för en period av tre månader innan ansökan om konkurs lämnas in.

Kontakta kansliet (någon av ombudsmännen) för vidare stöd. Om du fakturerar har du inte rätt till statlig lönegaranti. Risken att du förlorar hela ditt gage vid en konkurs är mycket stor.

 

Symf Frilans

Du som frilansar är medlem i Symf Avd 14. En avdelning som alla andra i Symf med det undantaget att den omfattar hela landet. Där får du hjälp med råd och stöd om du känner att du inte har blivit rätt behandlad.

Då man som frilansare är väldigt utsatt i sina kontakter med arbetsgivare och lätt kan få bråkstakestämpel på sig, kan Frilansavdelningen agera mellanhand och föra samtal om frågor på det principiella planet. Krävs det mer än så för att lösa problemet så står SYMFs ombudsmän och övrig central service även till ditt förfogande

 

Frilansstyrelsen