Försäkringar

Medlemsförskringar

Symfs gruppförsäkring innehåller både livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en barnförsäkring. Välj det försäkringsskydd som passar dig och din familj bäst.

De försäkringar som ingår i SYMF gruppförsäkringspaket är till för att ge dig och din familj ett extra skydd och stöd vid oförutsedda händelser så som sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Du väljer själv vilka försäkringar du vill teckna utifrån din livs- och familjesituation. Det innebär att vi kan erbjuda ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd du redan har genom lagar och eventuella avtal.

Som gruppmedlem i SYMF tecknar du alla försäkringar i SYMF gruppförsäkringspaket digitalt här nedan. Du kan teckna merparten av dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som då krävs är att du är fullt arbetsför. 

Om du vill veta mer och teckna försäkring, logga in här. Klicka på medlemssidor/erbjudanden i väsntermenyn.

Har du frågor eller vill komplettera din Gruppförsäkring, kontakta gärna:

Thomas Morberg, Försäkringsstrategerna.

 E-post: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se

Telefon: +46 (0)720 - 127 001