Arbetsmiljö

Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Författare – Bo Ericson i samarbete med Kerstin Olsson och TCO

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför finns den här boken. Syftet är att vägleda er som är fackligt förtroendevalda. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete. 

 

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid  för jämställdheten i vårt land. Under #metoo spreds tusen och åter tusen vittnesmål om sexuella trakasserier, ofredanden,  kränkningar, våldtäkter och diskriminering. Det handlade till stor del om saker som hade hänt på jobbet, eller i anslutning till jobbet. Kollegor och medarbetare i bransch efter bransch klev fram och i gemensamma upprop vittnade om vad de utsatts för och krävde ett slut, en nolltolerans.

 

Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella  trakasserier och repressalier. Ansvaret för att förhindra detta ligger  på arbetsgivaren och uppfylls genom ett förebyggande arbete. Ett aktivt förebyggande arbete kräver ständiga kontroller av arbetsförhållandena för att rensa bort allt som kan innebära risk för sexuella trakasserier och repressalier. Har misstanke om sexuella trakasserier eller repressalier kommit till arbetsgivarens kännedom är arbetsgivaren skyldig att omedelbart ingripa med utredning och vidtagande av åtgärder för att komma till rätta med problemet, både för stunden och för framtiden.

 

Det här är en handbok mot sexuella trakasserier Syftet är att vägleda er som fackligt förtroendevalda i arbetet  mot sexuella trakasserier ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Låt boken bli en praktisk guide i detta viktiga arbete.

 

Ladda ner handboken här