Arbetsmiljö

Arbetsmiljö för scenkonsten (TMA) 9-11 januari 2024 (Nacka)

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda fungerar. Det är en fördel om chefer och skyddsombud kan gå kursen tillsammans.

Du lär dig det här

Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du själv söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. När chefer och skyddsombud hos samma arbetsgivare går kursen tillsammans får de chansen att lägga grunden för en god samverkan.


Partsgemensam utbildning

Kursen genomförs inom ramen för Teater- och Musikområdets arbetsmiljöråd, som är ett partsgemensamt organ för Svensk Scenkonst, Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Via Prevent anlitar vi konsulten Mikael Rehnberg, som är den som kommer att hålla vår arbetsmiljökurs. Han föreläser med utgångspunkt från den senaste forksningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för användning i sitt dagliga arbete.

 

Läs mer 

 

OBS! Tänk på att din arbetsgivare måste anmäla dig till kursen eftersom det kan krävas inloggning till Svensk Scenkonst hemsida