Arbetsmiljö

Rekommendationer till Sveriges Yrkesmusikerförbund avseende professionella körers verksamhet under coronapandemin

Den pandemiska spridningen av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2) under första halvåret 2020 har medfört stora påfrestningar på hela samhället. Viruset kan ge upphov till sjukdom, Covid-19, med symtom från många olika organ där feber och hosta har varit mest framträdande.

 

Även om majoriteten av de som blivit sjuka har fått lindriga symtom, är det många personer som behövt sjukhusvård och intensivvård. Närmare 6000 personer (början av augusti), framför allt äldre, har avlidit. Nedstängningar av alla större evenemang, reserestriktioner, förbudet att fler än 50 personer deltar vid allmänna sammankomster, rekommendationen att personer över 70 år och att medicinska riskgrupper ska undvika nära fysiska kontakter överhuvudtaget, samt rekommendationer att om möjligt arbeta hemifrån har förändrat livet för majoriteten av svenskarna. 

 

Läs hela genomgången och rekommendationerna här

Här finns Symfs pressmeddelande om de nya rekommendationerna