Arbetsmiljö

Rekommendationer för att hindra smittspridning av Covid-19

Med anledning av de preliminära utlåtanden från den expertgrupp av röstläkare och smittskyddläkare som på Symfs uppdrag går igenom internationell forskning kring smittospridning av covid-19 publiceras här rekommendationer för sångare och instrumenatlister.

Sidan uppdateras allt eftersom nya rön och forskning finns att tillgå:

Det team med smittskyddsläkare och röstläkare som Symf gett i uppdrag att se över mätningar och undersökningar man gjort i andra länder gällande risk för dropp och aerosolsmitta för sångare och musiker har kommit med en muntlig delrapport. En utförligare rapport kommer att publiceras om ca två veckor efter att ha granskats av flera experter.

Vi är oroliga för arbetsmoment som innehåller djupa in och utandningar och den eventuellt ökade risk detta medför. (Inkluderar även starkt tal. Dirigenter, kormästare).

 

Delrapporten ger ett tydligare underlag för korister än för blåsmusiker. Detta beror på att det finns få undersökningar för blåsinstrument som enligt våra utredare ger oss tydliga vägledningar. Vårt team kommer därför att fortsätta att arbeta med riskbedömning för blåsinstrument. 

Symfs förbundsstyrelse har med anledning av allvaret i delrapporten på ett extrainkallat styrelsemöte 26/7 beslutat att till våra avdelningar ge följande rekommendationer.

 

Dessa gäller så länge som Folkhälsomyndigheten menar att vi har en allmän samhällsspridning av Covid 19 eller intill det att forskning visar på andra resultat. Nu blir upp till arbetsgivarna att reagera på detta utifrån sina egna riskbedömningar men förhoppningsvis kommer vi till samma slutsats.

 

För korister

Förutom vår utredning lutar vi oss också mot Folkhälsomyndighetens uttalande om körsång: ”Vi har flera incidenter där körer är tydligt involverade. Kanske är det sjungandet och spridande av saliv som gör att det blir en slags riskmiljö. Där är det ännu mer noggrant att man står extremt utspritt utomhus för att det ska vara tänkbart. Så det vill nog hålla en låg nivå på ett bra tag till”, säger Anders Tegnell.

 

För orkestrar är forskningsläget mer otydligt men vi menar att den riskbedömning som gäller för korister med risken för aerosolbildning, med djupandning, kan antas vara direkt överförbar för blåsinstrument.
Därför menar vi att:

 

  • Stråkensembler kan fortsatt arbeta med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering.
  • För blåsinstrument rekommenderar vi att man under den närmaste tiden i första hand iakttar en försiktighetsprincip och att intill dess att riskerna är klarlagda bör allt arbete som riskerar att bilda aerosoler ske hemifrån.  
  • Sker ändå repetitioner bör volymen i rummet vara så stor som möjligt, med mycket god ventilation. Luften ska bytas, inte återcirkuleras.
  • Repetitioner bör inte pågå mer än 15 min och den därefter tömda lokalen ska vädras ur ordentligt. 
  • Oventilerade övningsrum bör stängas helt tills vidare. Ventilerade rum kan ev. användas om man låter det gå ett par timmar mellan användarna.

Som ett alternativ till ovanstående rekommendationer menar vi att för att kunna upprätthålla verksamheten ska virusprov tas två gånger i veckan på samtliga korister samt utövare av blåsinstrument. 

 

– Vårt huvudsakliga mål med dessa rekommendationer är självklart att skydda våra medlemmar från att bli sjuka på sin arbetsplats. Men vi måste också ta ett samhällsansvar för att inte bidra till nya centra för klustersmitta. Med tanke på risken för asymtomatisk smitta vill vi inte bidra till att sprida smitta vidare från våra arbetsplatser till kollektivtrafikanter eller i matbutiker när misstanken är att smittorisken kan vara hög för några av våra arbetsuppgifter, säger Gunnar Jönsson.

 

Ladda ner texten som pdf-fil

Här hittar du länkar till artiklar och forskning gällande Covid-19 sångare, musiker och aerosolspridning