Arbetsmiljö

Tillbud

Att rapportera tillbud är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bör finnas på alla arbetsplatser. Tillbuden visar var det finns arbetsmiljörisker i arbetet. De behöver inte innebära att en person varit nära att skadas.

 

Läs mer:

Arbetsmiljöverkets broschyr om tillbud

Ladda ner:

Blankett för anmälan om tillbud