Om Symf

Kulturskoleutredningen - Remissvar

Nu har Symf lämnat  sitt remissvar om Kulturskoleutredningen till Kulturdepartementet. Symf har också valt att lämna in ett remissvar från kulturskolan i Varberg som en bliga till det egna svaret.

Här kan du läsa Symfs svar och här kan du läsa Kulturskolan i Varbergs remissvar