Om Symf

Musikpolitiskt måldokument för Symf

Symf:s uppdrag från medlemmarna är att företräda dessa i fackliga frågor och att driva en förbundspolitisk linje som stärker de områden förbundet verkar inom. Grunden är att tydligt hävda den levande musikens ställning.

Med utgångspunkt från detta ska Symf aktivt arbeta inom bl.a. följande områden:

 

Ett rikt musikliv i hela Sverige

Alla medborgare ska ges lika möjlighet till att ta del av ett levande kulturutbud. För att uppnå detta krävs ett nationellt perspektiv och ansvarstagande för innehållet i detta utbud.

Nationell tillgänglighet till de konstarter vi representerar är grunden för att skapa intresse och stöd. En förutsättning för att utveckla våra verksamheter är att levande orkestermusik och operakonst finns att tillgå oavsett bostadsort.

 

Värdet av professionella musikers verksamhet

Ett högkvalitativt kulturliv kräver tillgång till professionella utövare. Musikskapande på högsta internationella nivå stärker uppfattningen av Sverige som ett kulturland av rang. Detta förutsätter fast anställda musiker i verksamheter med hög ambition och kontinuitet.

Effekterna av professionella musikers närvaro i samhället märks även vid tillfälliga kulturevenemang, kyrkokonserter, stöd och kunnande till amatörverksamhet.

 

Våra kulturinstitutioners legitimitet i samhället

Symf ska arbeta aktivt för att riva ner sociala hinder och fördomar så att levande musik når ut och välkomnar nya lyssnare. Detta är en central del av vårt uppdrag. Den musik som spelas i dag på våra institutioner är resultatet av en ständigt pågående utveckling. Inflytande och impulser från andra kulturer och genrer är viktiga delar i denna process liksom vår egen samtida musik.

Samtidigt som musiken har utvecklats har också tillgängligheten breddats. Genom ett strategiskt publikarbete kan bra förutsättningar för levande kulturinstitutioner skapas.

 

Musikämnets status

Musik och andra estetiska ämnen bör ingå i läroplanerna ända upp i gymnasiet.

Symf ska arbeta för att musik- och kulturskoleundervisning ska få samma prioritet och stöd i samhället som idrotten. Breda inkluderande satsningar såväl som utökat stöd till de mest begåvade och motiverade eleverna. Skolorna måste därtill få ändamålsenliga resurser och lokaler.

Skapande och aktiva medborgare är en positiv kraft för samhället. Ett stärkt samarbete mellan våra musikskolor och kulturinstitutioner är basalt för att inspirera och utveckla våra unga talanger. Kommande generationer måste ges möjlighet till att uppleva och aktivt ta del av levande musik och kultur. 

 

Detta dokument antogs vid Symf:s förbundsmöte den 2 juni 2014

Dokumentet ska behandla och vid behov revideras vid kommande förbundsmöten

 

Dokumentet finns som pdf här