Symfs medlemsidor

NYHETER

 

Höjd milersättning

Den stora nyheten vad gäller årets deklaration är att avdraget för körning med egen bil är höjt till 25 kr/milen. Den senaste höjningen var för 15 år sedan, 2008.

 

Höjt traktamente

Schablonen för traktamente och ökade levnadskostnader är i årets deklaration 260 kr för hel dag. Den schablonen är till skillnad mot milersättningen kopplad till prisbasbeloppet och de skattefria traktamenten som betalas ut nu under 2024 är 290 kr. Men du som yrkar avdrag i årets deklaration använder alltså 260 kr.

 

Höjd ränta på skattekontot

Räntan på skattekontot höjdes i höstas till rekordnivåer. Det positiva är att du nu får en ränteintäkt på överskjutande medel som står på ditt skattekonto. Och den räntan är dessutom skattefri. Det negativa är att kostnadsräntan är högre, och inte avdragsgill.

Det finns två räntenivåer på skattekontot. Den ränta du betalar på din kvarskatt fram till dess att Skatteverket bestämt ett datum för när den skall vara betald kallas ’låg kostnadsränta’ och är 5 procent. Eftersom den inte är avdragsgill motsvarar det en kostnadsränta på bank på drygt 7 procent. Om du har kvarskatt räknas det som överstiger 30.000 kr från 13 februari, trots att du ännu inte kunnat lämna in din deklaration. Skatteverket räknar bakåt, när skatt borde ha varit betald. Från den 3 maj räknas ränta på hela kvarskatten.

När Skatteverket beslutat om din taxering/godkänt din deklaration har du 90 dagar på dig att betala eventuell kvarskatt (de flesta betalar sin kvarskatt i september). Om du missar det datumet får du betala den ’höga kostnadsräntan’ som är 20 procent. Det motsvarar en bankränta på närmare 30 procent!

Det handlar oftast ändå inte om så mycket pengar. Om du har kvarskatt på 20.000 kr och inte betalar den förrän i september blir det ungefär 333 kr i ränta. Har du kvarskatt med 50.000 kr och inte betalar in något förrän 15 juni skulle det blir ränta ca 460 kr. Det är först om du till exempel sålt lägenhet eller fastighet med stor vinst och inte har möjlighet till uppskov med reavinsten som det kan bli stora belopp. Har du kvarskatt med 500.000 kr och inte betalar den förrän i september blir det ungefär 14.000 kr i ej avdragsgill ränta.

Du som har firma och skall betala preliminärskatt får också betala den högre kostnadsräntan om du missar den månatliga inbetalningen.

 

Några gamla nyheter som är bra att komma ihåg

Ingen ränta på uppskov av vinst vid försäljning av bostad. Kom ihåg att du alltid frivilligt kan ta tillbaka uppskov, kanske för att du behöver mer skatt att kvitta mot rot- och rutarbeten eller ränteavdrag (läs mer i avsnittet Underlag för skattereduktioner).

Skattefri uthyrning av bostad upp till 50.000 kr. Vid uthyrning av småhus får man förutom 40.000 kr dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20% av hyresintäkten. Det betyder att om du hyr ut ditt hus är de första 50.000 kronorna skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet 40.000 kr dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får inte bli högre än hyresintäkten.