Symfs medlemsidor

Ökade levnadskostnader

Under förutsättning att du övernattat på arbetsorten och den är belägen mer än 5 mil från hemorten, kan du i samband med tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Det är skillnad på just tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning:

• Du är på tjänsteresa när en arbetsgivare låter dig arbeta på en annan ort än den där arbetsgivaren normalt har sin verksamhet. Åker du på turné med en orkester är du på tjänsteresa. Arbetar du som musiklärare och reser med dina elever på ett orkesterläger är du också på tjänsteresa. Och du är på tjänsteresa när du själv ordnar en turné med flera konserter och du övernattar på annan ort mellan konserterna.

• Du är också (skatterättsligt) på tjänsteresa om du som musiker reser till en arbetsgivare utanför din bostadsort, antingen för en enstaka konsert eller för ett engagemang som varar högst en månad.

Så snart du är på tjänsteresa inom Symfs avtalsområde är du berättigad till traktamente (skattefritt) och resetillägg (beskattas). Arbetsgivaren står också för alla reskostnader. Därför är punkten "2. Tjänsteresor" i deklarationsbilagan sällan aktuell just när det gäller arbete inom kollektivavtalat område. Men man kan tänka sig en situation där du arbetar som musiklärare och reser på studieresa/fortbildning på betald arbetstid men inte får traktamente från arbetsgivaren. Du kan då dra av kostnad för ökade levnadskostnader och logi.

• Med tillfälligt arbete menas att du har en längre eller kortare anställning på annan ort, men att arbetet är tidsbegränsat och det därför inte finns anledning bosätta sig stadigvarande på arbetsorten. Det kan handla om ett månads- eller årsvikariat eller en provtjänstgöring.

Dubbel bosättning handlar om en situation då du fått ett fast arbete på annan ort, men din familj eller sambo av olika orsaker inte kan flytta med till den nya arbetsorten, och ni därför under en tid har två bostäder.

Du kan läsa mer om hur du gör avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning i avsnittet ’Råd och kommentarer’.

När du har fått traktamente för engagemang som varar längre än en månad från samma arbetsgivare är det viktigt att hålla reda på när arbetsgivaren har satt upp även den skattefria delen av traktamentet och värdet av resa och logi som lön - och när man inte gjort det. Så snart du fått ersättningen som lön måste du komma ihåg att dra av den skattefria delen av traktamentet samt värdet av resa och logi.

Läs mer om traktamente och logikostnad som satts upp som lön i avsnittet ’Om resor’. Och använd deklarationsbilagan, då hamnar de olika resorna under rätt rubrik.