Försäkringar

Bostadsförsäkring

Avtalet med Symfs tidigare bostadsförsäkring har löpt ut. Vi ser nu över försäkringsbehovet och hoppas att kunna presentera ett medlemserbjudande på sikt.

Under april 2024 kommer vi att lansera ett nytt sätt att jämföra och teckna försäkringar. Via Försäkringskollen kommer du att kunna leta efter bil-, bostad- och hemförsäkringar som du som symfmedlem får rabatter på.

Om du vill veta mer, kontakta oss eller vår försäkringsexpert, Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna

 

Stockholm 2020-04-21