Symfs medlemsidor

UNDERLAG FÖR SKATTEREDUKTIONER

ROT och RUT

Den företagare som har utfört arbetet gör skattereduktionen direkt på fakturan. Beloppet är därför förtryckt i ruta 4.1/4.2/4.3 på deklarationsblanketten. Dubbelkolla att det beloppet är det samma som står på den eller de fakturor du fått. Om ditt rot- och rutavdrag överstiger maximala beloppet per person och företagaren gjort för stor reduktion höjer det din slutliga skatt.

 

Rotavdraget är 30% av arbetskostnaden men högst 50.000 kr. Rutavdraget är 50% av arbetskostnaden och det maximala avdraget för ROT och RUT tillsammans är 75.000 för hela 2023 – per ägare. Är ni två ägare till samma lägenhet eller fastighet kan avdraget bli sammanlagt 150.000 kr.

 

De höjda beloppen för ROT och RUT gäller först från 1 juli 2024.

 

OBS! Tänk också på att även den här skattereduktionen, tillsammans med eventuell skattereduktion för utgiftsräntor och skattereduktion för förnybar el och grön teknik, inte kan bli högre än din debiterade kommunala skatt plus eventuell fastighetsavgift. Om du under året av olika anledningar haft låga inkomster kan det inträffa att du inte kan utnyttja all rot eller rut. En lösning kan vara att omfördela de här reduktionerna till annan bostadsägare som har utrymme för skattereduktionen. 

 

Leverantören gör som sagt avdrag för reduktionen direkt på fakturan till dig. Skattereduktionen blir då också rapporterad till den som står som fakturamottagare. Om ni är flera ägare till en fastighet är det bra att redan vid beställning/fakturering se till att den som har den högsta inkomsten/betalar mest skatt står som fakturamottagare och får skattereduktionen, så slipper ni kanske göra omfördelning i deklarationen. Om du inte har tillräcklig mycket debiterad skatt att ’matcha’ rot och rut med så får du betala tillbaka hela eller delar av skattereduktionen – du får alltså kvarskatt.

 

Om du vill omfördela rot-/rutbidragen så stryker du de förtryckta beloppen i era respektive deklarationer och skriver de nya beloppen i ruta 4.1. Du använder sedan kryssrutan för omfördelning av rot/rut under ”17. Övriga upplysningar”, och anger till eller från vem avdraget omfördelats. Ni får titta sammantaget på ränteavdrag och skattereduktion för rot och rut. Glöm inte att skriva personnummer på den person du gör omföringen till/från!

 

TIPS!: Om inte omfördelning av rot- eller rutavdrag, tillsammans med ränteavdragen, och/eller skattereduktion för grön teknik räcker för att utnyttja alla skattereduktioner OCH du har uppskov av vinst för försäljning av bostad, så kan du ta tillbaka en del av uppskovet för att kvitta mot de här skattereduktionerna. Du skattar då ut en del av uppskovet mot skattereduktioner och resultatet blir att du minskar ditt uppskov och samtidigt kan du utnyttja alla reduktioner. Det kräver lite uträkningar för att du skall hamna rätt, men är väl använd tid.

 

Skattereduktion för gåva

Har du under året givit bort minst 2.000 kr till godkänd gåvomottagare finns det inrapporterat och förtryckt på din deklaration. Skattereduktionen är 25% av gåvobeloppet och får högst vara 3.000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12.000 kronor per år. Har du gåvor för mindre än 2.000 kronor under året får du ingen skattereduktion.

 

Skattereduktion för produktion av förnybar el

Du kan få skattereduktion om du säljer förnybar el, t ex överskott från solceller. Försäljningen skall finnas förtryckt och skattereduktionen medräknad i din skatteuträkning.

 

Skattereduktion för installation av grön teknik

Skattereduktion för installation av grön teknik fungerar ungefär som ett rot-avdrag. Det är installatören som gör avdraget på fakturan och avdraget finns sedan förtryckt i ruta 4.5. Det gäller installation av solcellsystem, system för lagring av egenproducerad el och installation av laddbox till elfordon. Reduktionen gäller både arbete och material och är 50%, förutom installation av solcellssystem där du säljer el ut i elnätet (reduktion 20%).

 

Skattereduktion för avgift till a-kassa

Du får skattereduktion med 25% av avgiften till a-kassan. Avdraget varken syns eller görs direkt i inkomstdeklarationen, det är förtryckt i din inkomstdeklaration men syns inte i själva deklarationsblanketten.