Symfs medlemsidor

OM STATLIG SKATT, PENSIONSGRUNDANDE
INKOMST M M

Diagram statlig skatt

Statlig skatt

Den som år 2023 hade en fastställd inkomst under 613.900 kr (51.158 kr/mån) betalar ingen statlig skatt. Däremot betalar man kommunalskatt, landstingsskatt samt eventuell avgift till Svenska kyrkan eller annat samfund.

 

På inkomster över den gränsen betalar man ytterligare 20% statlig skatt.

 

Jobbskatteavdraget som är en skattesubvention, gör att skattenivån i praktiken ligger ungefär mellan 22 och 28% i total skatt, när inkomsten ligger under 613.900 kr/år.

 

Den som fyllt 66 år vid årets början kan ha en ännu högre inkomst utan att betala statlig skatt (vilket beror på ett högre grundavdrag) - 683.200 kr (56.933 kr/mån).

 

Gränsbelopp allmän pension

Det finns ett tak för hur stor del av inkomsten du får tillgodoräkna dig när det gäller den allmänna pensionen. 2023 var taket 599.250 kr (49.937 kr/mån) – före avdrag för pensionsavgift. Över den gränsen får du inga ytterligare pensionspoäng, även om du betalar mycket skatt. Därför är avdrag och även pensionssparande (för de som fortfarande kan göra det) mer ’effektivt’ när du har en inkomst över taket för pensionsgrundande inkomst (eftersom du då ändå inte förlorar pensionspoäng).

 

Det handlar alltså om den allmänna pensionen. Dina kollektivavtalade pensionsinbetalningar som betalas av din arbetsgivare påverkas inte.

 

Gränsbelopp sjukpenning och föräldrapenning

Inkomstgränsen/-taket för att få maximal föräldrapenning var 2023 samma som för sjukpenning – 525.000 kr (43.750 kr/mån).

Taket för vab var lägre, 393.750 kr (32.812 kr/mån).