Symfs medlemsidor

UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER

(SAMI, Stim m fl)

Inkomster, t ex hobby, som du själv skall betala egenavgifter för

Under 1.6 redovisar du upphovsrättsliga ersättningar (SAMI, Stim, COPYSWEDE m fl) där du, även om du inte har firma eller bolag, skall betala egenavgifter. Också vissa sändningsrättigheter från Sveriges Riksradio skall tas upp som royalty. Alla sådana ersättningar skall finnas förtrycka i inkomstdeklarationens specifikation över intäkter.

Det finns ingen arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgifter på sådana intäkter, i stället betalar du själv egenavgifter på beloppen. Egenavgifterna är sedan avdragsgilla.

Du betalar bara egenavgifter på de ersättningarna om de sammanlagt under året överstiger 1.000 kr från varje utbetalare. I andra fall redovisar du dem under 1.5.

Egenavgifterna varierar beroende på din ålder. För inkomståret 2023 gäller:

 

• är du född 1937 eller tidigare: 0%, inga egenavgifter alls

• född 1938-1956: 10,21%

• övriga: 28,97%.

 

I de flesta fall behöver du inte bekymra dig över hur du skall hantera de intäkterna. På specifikationen som medföljer inkomstdeklarationen är både avstämning och avsättning av egenavgifterna uträknade och nettobeloppet förtryckt i deklarationen.

 

Observera att ärvd royalty redovisas i ruta 1.5 (annars får du betala egenavgifter på den intäkten i onödan).

 

Blankett T1 – Inkomster med egenavgifter

Du kan göra avdrag för kostnader som har samband med dina royaltyintäkter (i princip är det ju de ’vanliga’ avdragen, förutom reseavdrag). 

 

Du kan då använda blankett T1 (ladda ner den från Skatteverkets hemsida), eller den förenklade versionen av T1-blanketten som finns på Symfs avdragsblankett, sidan 4. Deklarerar du i Skatteverkets e-tjänst så kan du lägga till T1-bilagan där. Du hittar den under rubriken ”Bilagor som du kan välja att lägga till”. 

 

För över vissa, specificerade, kostnader från dina övriga avdrag till T1-blanketten (de kostnaderna bör ha ett visst samband med royaltyintäkterna). Du får bara göra avdrag för övriga kostnader som överstiger 5.000 kr, och resor till och från arbetet som överstiger 11.000 kr.

 

Glöm inte att i så fall ändra de förtryckta uppgifterna i ruta 1.6. Får du underskott för du över beloppet till ruta 2.3 (ja, det är rätt).

 

Avstämning

Om du har betalat egenavgifter föregående år, justerar du (stämmer av) det årets preliminära inbetalning mot den debiterade genom att fylla i raden ”3. Föregående års schablonavdrag…” och ”4. Påförda egenavgifter...". 

 

Förra årets preliminära avgifter hittar du i din gamla deklaration, de påförda avgifterna finns angivna på det senaste slutskattebeskedet. Efter avstämningen görs på raden ”6. Årets schablonavdrag…” årets preliminära avsättning med 25% (vanligast, det finns även andra procentsatser, läs i instruktionen som följer med T1-blanketten när du laddar ner den) på det återstående beloppet. Efter att ha dragit av denna avsättning, förs nettobeloppet till inkomstdeklarationens ruta 1.6 (2.3 om det blir underskott).

 

Om du inte använder T1-blanketten eller den förenklade versionen på Symfs avdragsblankett för att göra avdrag så är avstämningen redan uträknad och förtryckt i ruta 1.6 resp 1.5, men du bör kontrollera att uppgifterna stämmer. Om inte så ändrar du och måste göra en egen avstämning.

 

Du som bedriver näringsverksamhet 

Om upphovsrätten tillhör dig personligen och du har en enskild firma, kan du välja mellan att ta in de upphovsrättsliga intäkterna i firmans räkenskaper eller att deklarera dem i ruta 1.6 på inkomstdeklarationen. Det är både enklare och i de flesta fall lönsammare för dig att ta in intäkterna i firman, men glöm då inte att stryka beloppet som är förtryckt i ruta 1.6 och under "17. Övriga upplysningar/Övrigt” på inkomstdeklarationens sista sida berätta att intäkterna redovisas i firman. Om du inte är momsregistrerad kan du ha intäkter (som normalt skulle vara momsbelagda) upp till 80.000 kr utan att behöva redovisa moms. Är du redan momsregistrerad för din enskilda firma gäller inte det undantaget.

 

Om du däremot har aktiebolag eller är delägare i handelsbolag har du inte det här valet. Om du har överlåtit rättigheterna till bolaget tas intäkterna upp där (du skall då heller inte ha fått någon kontrolluppgift). Om du inte har överlåtit dina rättigheter till ett bolag och inte har enskild firma måste de alltså redovisas i inkomstdeklarationen.

 

Under avsnittet ”Inkomst näringsverksamhet, moms” kan du läsa mer om moms.