Symfs medlemsidor

ÖVRIGA INKOMSTER

 

De flesta övriga inkomster tas upp i någon av rutorna under 1. Inkomster - Tjänst, till exempel:

Allmän pension och tjänstepension (ruta 1.3)

Utbetalning från privat pensionsförsäkring och livränta (ruta 1.4)

Andra inkomster som inte är pensionsgrundande (ruta 1.5)

Här redovisar du vissa inkomster av tjänst som inte är pensionsgrundande. Utlandsinkomster redovisas i de flesta fall här, men också utbetalningar från vinstandelsstiftelse som inte är att se som lön, vissa livräntor och vissa ersättningar för idrottslig verksamhet. Också periodiskt understöd redovisas här. Även ärvd royalty redovisas i ruta 1.5.

Upphovsrättsliga ersättningar redovisas, efter avstämning, i ruta 1.6. (Ärvd royalty redovisas alltså i ruta 1.5.)

Vissa ersättningar och förmåner från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag enligt blankett K10, K10A eller K4C redovisas i ruta 1.7.