Symfs medlemsidor

INKOMSTER - KAPITAL

Inkomsträntor, utdelningar, vinst på fondandelar 

 

Schablonintäkt/ränta på uppskov

I ruta 7.1 redovisas bland annat schablonintäkt på eventuella fondandelar eller ett investeringssparkonto. Uppgifterna är förtryckta.

 

Det är inte längre någon skatt på bostadsuppskov. Du som sålde din bostad med vinst 2018-2022 och valde att betala hela eller delar av vinstskatten i stället för att ha uppskov, kan rätta deklarationen och få tillbaka vinstskatten. Du får då betala schablonintäkt på uppskovet fram till och med inkomståret 2020, men får sedan uppskov utan kostnad kommande år. Mer information finns här. 

Kom ihåg att du i så fall samtidigt ökar på din skuld på nuvarande fastighet. Men det är ett enkelt sätt att frigöra kapital, och även om du i efterhand får betala uppskovsränta till och med 2020 har du sedan ett räntefritt ’lån’ upp till tre miljoner kronor (per bostad), eller motsvarande vinst (totalt för bostaden).

 

Inkomsträntor, vinst från fondandelar, aktier m m 

Om du sålt aktier och obligationer använder du blankett K4 (laddas ner här), eller lägger till den blanketten om du deklarerar elektroniskt, och för in det värdet i ruta 7.2. Vinst från fondandelar redovisar du i ruta 7.4 respektive 7.5.

 

Vanliga ränteinkomster redovisas också i ruta 7.2 (finns förtryckta).

 

Återföring av uppskov på bostad

Om du vill föra tillbaka hela eller delar av det eventuella uppskovet på tidigare vinst vid bostadsförsäljning använder du blankett K2 (laddas ner här) eller läggs till när du deklarerar elektroniskt) och för in beloppet i ruta 7.6. Du måste återföra minst 20.000 kr per år om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela uppskovsbeloppet och det är mindre än 20.000 kr får beloppet naturligtvis vara lägre.

 

Mer information om försäljning av privatbostad och uppskov hittar du på Skatteverkets hemsida.

 

Utgiftsräntor, förluster m m 

Utgiftsräntor m m redovisas under punkt 8, Avdrag - Kapital.

 

Uthyrning av privatbostad 

Under inkomstslaget Kapital tar du också upp inkomst från uthyrning av hus, bostadsrätt eller hyresrätt. Du kan använda hjälpblanketten för uthyrning SKV 2199 (laddas ner här) och sedan föra över resultatet till inkomstdeklarationens ruta 7.3. Hjälpblanketten är bara till för att du skall kunna räkna ut hur mycket av intäkterna från uthyrningen du skall sätta upp, du skall alltså inte lämna in den blanketten till Skatteverket.

 

Olika regler gäller beroende på om du hyr ut ett hus, bostadsrätt/hyresrätt eller om du hyr ut till din eller någon närståendes arbetsgivare. I det första fallet får du göra avdrag med 40.000 kr samt 20% av hyresintäkten. Du kan alltså hyra ut hus, sommarstuga, del av hus för 50.000 kr/år utan att behöva deklarera eller skatta för den inkomsten. Hyr du ut bostadsrätt eller hyresrätt får du dra av 40.000 kr samt hela den hyra/avgift du själv betalar för lägenheten (men aldrig mer än du fått in i hyra). Om du hyr ut till din egen eller någon närståendes arbetsgivare får du bara dra av för vissa driftskostnader och liknande. Samma när du hyr ut till eget bolag (handelsbolag eller aktiebolag).

 

Försäljning av personliga tillgångar

I ruta 7.5 redovisar du också vinst när du sålt en personlig tillgång. Det kan handla om försäljning av ett instrument som du aldrig gjort avdrag för i deklarationen. Använd gärna hjälpblanketten SKV 2192 (laddas ner här) för att räkna ut vinsten. Du får göra avdrag med inköpspriset, alternativt ett schablonavdrag, och från vinsten görs sedan ett avdrag med maximalt 50.000 kr (inte per föremål du sålt, utan sammantaget). Det innebär att du inte behöver deklarera försäljning av personlig tillgång om vinsten understiger 50.000 kr. Läs i avsnittet Råd och kommentarer avsnitt 14. hur du hanterar försäljning av ett instrument som du helt eller delvis har dragit av.

 

Försäljning av småhus eller bostadsrätt

Om du sålt småhus eller bostadsrätt använder du blankett K5 (laddas ner här) för hus och K6 (laddas ner här) för bostadsrätt, eller använder motsvarande blanketter om du deklarerar på webben.

 

Om du har sålt småhus eller bostadsrätt med vinst för du in vinsten i ruta 7.6. Om du sålt med förlust anger du förlusten i ruta 8.5, under rubriken 8., Avdrag - Kapital.

 

 

UTLÄNDSK FÖRSÄKRING

Här deklarerar du skatteunderlag för utländsk kapital- och /eller pensionsförsäkring. En del av de här uppgifterna kan vara förtryckta.

 

 

UNDERLAG FÖR FASTIGHETSAVGIFT

Fastighetsskatten är sedan flera år ersatt av en kommunal fastighetsavgift på 0.75% av taxeringsvärdet, men högst 9.287 kr.

 

Fastighetsavgiften betalas alltid av den som i början av året äger fastigheten. Om du sålt eller köpt fastighet under året är det den som var eller blev ägare 1 januari (2023) som betalar fastighetsavgiften för hela året.

 

Numer gäller att småhus på så kallad ofri grund (fastighetsägaren äger inte marken fastigheten står på) och arrendetomter och liknande får fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt.

 

UNDERLAG FÖR FASTIGHETSSKATT

Fastighetsskatten finns kvar för obebyggd tomtmark, hyreshus som är lokaler, industrifastigheter m fl. Också här gäller att det är den som stod som ägare 1 januari 2023 som betalar fastighetsskatt för hela året.