Symfs medlemsidor

TEXTFIL OCH BLANKETT/BILAGA

Du kan ladda ner hela deklarationsinformationen som pdf-fil, och avdragsblanketten/bilagan till deklarationen. Du som är medlem i Symf kan också kontakta kansliet för att få ett exemplar hemskickat.

 

Symf

Alströmergatan 21

112 47 STOCKHOLM

Telefon 08-693 03 30

symf@symf.se

 

Symfs deklarationsinfo

Allt text motsvarande den som ligger på hemsidan.

Klicka på bilden för att ladda ner pdf:n

 

Symfs avdragsblankett/bilaga till inkomstdeklarationen

Fyra sidor med sammanställning av kostnader inklusive plan för förslitningsavdrag på instrument och apparatur.

Klicka på bilden för att ladda ner pdf:n