Symfs medlemsidor

ATT DEKLARERA

Förtryckt inkomstdeklaration/alla uppgifter online

Du som senast den 3 mars hade en digital brevlåda (minmyndighetspost.se, Kivra eller liknande) får din deklaration dit som pdf-fil i början av mars. Om du inte hunnit skaffa digital brevlåda får du din deklaration på papper mellan 15 mars och 15 april.

Även om du inte använder deklarationsblanketten när du deklarerar utan gör det online, så använder vi här den gula deklarationsblanketten som illustration eftersom det är enklare att få en översikt. Vår bilaga/blankett hänvisar till rätt rubriker/numreringar även när du deklarerar online. Du kan alltid ladda ner din deklarationsblankett som pdf-fil från skatteverket.se – välj Mina sidor/Logga in/Vita rutan Skatter och deklarationer/Ladda ner deklarationen i pdf-format

De här datumen gäller för årets deklaration:

19 mars. Skatteverkets e-tjänst öppnar.

3 april. Sista dag att deklarera om du vill ha eventuell skatteåterbäring i början av april. Men det förutsätter att du inte gör några ändringar alls, till exempel yrkar avdrag för kostnader.

2 maj. Deklarationen skall vara inlämnad, elektroniskt eller på papper.

3 maj. Sista dag att betala kvarskatt om du vill undvika kostnadsränta. Läs mer under Nyheter/Höjd ränta på skattekontot.

Också du som är bosatt utomlands måste lämna din deklaration senast 2 maj – däremot tar inte Skatteverket ut någon förseningsavgift om den kommer in senast 31 maj.

Lämnar du deklarationen senast den 2 maj kan du få skatteåterbäringen redan första veckan i juni – förutsatt att Skatteverket inte har några frågor kring den. Har du kvarskatt och deklarationen godkänts av Skatteverket i juni skall kvarskatten vara betalad senast 12 september.

Om du har anstånd och lämnar din deklaration efter 2 maj får du troligen din eventuella skatteåterbäring 6-9 augusti.

 

’Övriga kontrolluppgifter - Tjänst’

På sista sidan i deklarationsblanketten (Kontroll- och inkomstuppgifter) kan du eventuellt ha en rubrik som heter ’Övriga kontrolluppgifter - Tjänst’. Där finns i så fall uppgift om en eller flera arbetsgivare och sedan ett belopp, och en summering.

Det är INTE någon inkomst som skall deklareras, utan uppgift som arbetsgivaren lämnat om avdrag för kostnader i arbetet, det som kallas schablonmässigt kostnadsavdrag för musiker, en ’rabatt’ på arbetsgivaravgifter för musiker och sångare. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är 30% och de belopp du ser i din deklarationsblankett är just de 30% som arbetsgivaren minskat dina inkomster innan man räknar ut arbetsgivaravgifterna.

Du kan helt bortse från de uppgifterna. Och det är svårt att förstå varför Skatteverket tar med de uppgifterna i deklarationsblanketten eftersom det är uppgifter från arbetsgivaren som inte påverkar din skatt.

 

Skatteverkets bilagor

I texten här så länkar vi till blanketter som finns som pdf-filer på Skatteverkets hemsida. De bilagorna/blanketterna finns också tillgängliga om du deklarerar elektroniskt/online. I vissa fall har Skatteverket redan lagt till dem, annars kan du själv lägga till de blanketter du behöver när du är inloggad.

 

Symfs avdragsbilaga/-blankett

Använder du de elektroniska tjänsterna kan du inte skicka med specifikation på avdrag, eller Symfs avdragsblankett. Därför råder vi dig som har avdrag att skicka in bilagorna på papper. Du kan läsa mer om det i ordlistan längst ned i avsnittet ”Intro”.

 

Underskott på skattekontot?

Deklarerar du online ser du direkt din slutliga skatt - även om deklarationen formellt blir godkänd senare. Skatteverket har beräknat skatten efter de uppgifter som rapporterats av arbetsgivare, banker, hantverkare (rot/rut) m fl, och ändrar du något så påverkas den.

Skatteverket har en ny tjänst på skatteverket.se där du kan räkna ut din skatt när du gör dina kompletteringar, innan du börjar deklarera.

Om du har/får ett underskott på ditt skattekonto större än 30.000 kr, borde du ha gjort en extra inbetalning till skattekontot senast den 12 februari. Från och med den 13 februari tickar nämligen kostnadsränta på den del som överstiger 30.000 kr.

Om du beräknar att underskottet blir mindre än 30.000 kr slipper du betala ränta fram till och med den 2 maj, men från den 3 maj får du betala ränta på hela det eventuella underskottet/kvarskatten. Fram till det datum då Skatteverket beslutat att din kvarskatt skall vara betald är räntan 5%. Skulle du ha underskott på skattekontot efter förfallodag för beslutad skatt blir räntan 20%. Räntan på skattekontot är inte avdragsgill så den motsvarar ca 40% högre ’vanlig’ ränta. Tidigast i september kan du behöva betala in ev underskott/kvarskatt. Men har du kvarskatt överstigande 30.000 kr blir det ränta på den del som överstiger det beloppet från den 13 februari. Och ränta 5% (alltså inte avdragsgill) på hela beloppet från och med den 3 maj.

Du hittar information om hur du betalar in till ditt skattekonto här.

 

Anstånd

Skatteverket har blivit generösare med att bevilja anstånd att lämna deklarationen. Det räcker att du till exempel ’saknar uppgifter för deklarationen’ för att du skall få anstånd. Du ansöker om anstånd direkt på skatteverket.se/Mina sidor, senast 2 maj. Det går också att ringa Skatteverket på 0771-567 567 och begära anstånd. Men räkna med att det är svårt att komma fram om du väntar till 2 maj.

Anstånd lämnas i första hand till 16 maj, ibland till 31 maj och bara i undantagsfall till 15 juni.

Om du inte kan lämna din deklaration på grund av sjukdom, behöver du inte ansöka om anstånd men måste senare vara beredd att kunna visa läkarintyg på att du varit sjuk.

Du kan också komplettera din deklaration efter det att du sänt in den (om du e-deklarerar kan du ändra online). Du kan till och med komplettera/korrigera din självdeklaration fem taxeringsår bakåt. Då begär du omprövning. Läs mer om omprövning här nedanför.

Sedan är det inte någon fullständig katastrof att lämna in sin deklaration för sent. Om du lämnar din deklaration för sent utan att ha beviljats anstånd får du betala en förseningsavgift på 1.250 (ej avdragsgilla) kronor. Man kan säga att för 1.250 kr får du anstånd med att lämna deklarationen upp till tre månader. Om du skulle missa även tremånadersgränsen blir det ytterligare 1.250 kr och efter sammanlagt fem månader blir förseningsavgifter totalt 3.750 kr. Tänk bara på att om du har fått anstånd och ändå inte får in din deklaration i tid räknas tiden ändå från det ursprungliga datum du skulle lämnat deklarationen, dvs 2 maj.

 

’Övriga upplysningar’

Om du vill lämna särskild information om din deklaration kan du göra det under rubriken 17. Övriga upplysningar/Övrigt. Det kan handla om stora övriga avdrag, eller om du har arbetat på annan ort under längre tid och då har stora kostnader för dubbel bosättning. Här kan du också hänvisa till material du postar till Skatteverket på papper, exempelvis Symfs deklarationsbilaga.

Om Skatteverket kommer med en förfrågan så kan du utgå från att den som granskar din deklaration inte har tillgång till dina tidigare deklarationer. Att ett avdrag godkänts ett tidigare år är inte alls någon garanti för att det kommer att godkännas i år. Allt underlag måste alltså presenteras som om det är första gången du yrkar avdraget. Om du tidigare har fått en förfrågan är det också mer sannolikt att du får en sådan igen (beroende på om tidigare förfrågan utfallit till din fördel eller inte).

 

Omprövning, överklagande

Om du behöver rätta något i din deklaration efter det att Skatteverket beslutat om din skatt måste du begära omprövning. Det kan handla om att du glömt att ta upp någon kostnad, eller vill omfördela räntebidrag eller rot-/rutavdrag. Du kan begära omprövning fem år bakåt, det vill säga före utgången av sjätte året efter beskattningsåret/inkomståret). Det innebär att du under 2024 kan begära omprövning från beskattningsåret/inkomståret 2018 och framåt.

Det är lätt att begära omprövning – du skriver till Skatteverket och berättar vilka uppgifter du vill ändra. Använd blankett SKV 6891, som kan laddas ner här. Om du har hjälp av någon redovisningsbyrå eller själv använder ett deklarationsprogram går det att lämna omprövning elektroniskt, annars måste du använda pappersblanketten.

Om Skatteverket inte godkänner något av dina avdrag kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Också det kan göras upp till fem år bakåt i tiden.

Läs mer om omprövning och överklagande på Skatteverkets hemsida.