Symfs medlemsidor

Allmänna avdrag

 

Under den här rubriken stod det tidigare ’Avdrag för pensionssparande’. Texten är nu ändrad, och det talas om socialförsäkringsavgifter inom EU. Anledningen är att man inte längre får dra av pensionssparande på tjänst - utom i nedanstående fall:

 

• Om du har inkomster där arbetsgivaren bara betalar de lagstadgade arbetsgivaravgifterna får du dra av upp till 35% av den anställningsinkomsten (men högst 525.000 kr). Samma gäller om du har inkomst av näringsverksamhet (men då gör du avdraget i näringsbilagan). Det här gäller i princip bara för inkomster utanför kollektivavtalat område, när inte arbetsgivaren gör inbetalningar till tjänstepension.

 

Det är bara inbetalningar bokförda till och med 31 december 2023 som får dras av. Och du använder fortfarande ruta 3.1.

 

Inbetalningarna till pensionssparande är inte alltid förtryckta i själva blanketten, utan bara under specifikationen som följer med deklarationen. Du måste själv fylla i belopp. Ibland finns det heller inga belopp specificerade, så du måste själva bevaka eventuell inbetalning till pensionsförsäkring.

 

Det kan ibland vara svårt att veta om arbetsgivaren betalar in pension utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, men om du är anställd hos en arrangör för en enstaka konsert eller hos en ensemble som arbetar som en ideell förening betalar de helt säkert inte in något. När det gäller kortare vikariat i en orkester så bör du stämma av med arbetsgivaren om de gör kollektivavtalade pensionsinbetalningar för dig eller inte. Bevisbördan, om Skatteverket skulle ifrågasätta ett högre avdrag för pensionsförsäkring, ligger ju hos dig. 

 

Sedan är pensionsförsäkring allmänt en förlegad sparform eftersom inkomstskatterna ju sänkts, och man dessutom betalar mer skatt när pensionen betalas ut. Dessutom minskar du din pensionsgrundande inkomst med avdraget för pensionsförsäkring! Men har man många extrainkomster och/eller näringsverksamhet kan det ändå finnas anledning att betala till en pensionsförsäkring - åtminstone om man passerar gränsen för statlig skatt och/eller slår i taket för pensionsgrundande inkomst (läs mer om det i avsnittet ”Om statlig skatt”).

 

Under "Allmänna avdrag" drar du även av eventuell utgift för periodiskt understöd (så kallade legala understöd som exempelvis underhållsbidrag till före detta make. Det ska vara en bindande förpliktelse, normalt fastställd i en dom. Mottagaren av understödet ska redovisa beloppet i sin deklaration). 

 

Här redovisar du också eventuella socialförsäkringsavgifter du betalat i ett annat EU-land.