Arbetsmiljö

Om du skadar dig på jobbet

Om du råkar ut för en olycka på jobbet ska du anmäla det till arbetsgivaren så fort som möjligt. Även olyckor på på väg till och från jobbet klassas som arbetsskador. Det kan också handla om skador som uppstår på grund av höga ljudvolymer, fysisk arbetsbelastning och bristfällig arbetsmiljö.

Arbetsgivare ska anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Det betyder dock inte att arbetsgivaren tar på sig ansvaret för skadan. Försäkringskassan kommer att göra en utredning och sedan meddela sitt beslut. 

 

Försäkringskassan

Din arbetsgivare anmäler alltså till Försäkringskassan. Du kan få ett antal olika ersättningar från dem. Det kan du läsa mer om här.

 

Arbetsskadeförsäkring

AFA arbetskadeförsäkring finns på alla Symfs arbetsplatser som är anslutna till Svensk Scenkonst och har kollektivavtal. Från AFA kan du få ersättning för arbetsskada, ibland även om Försäkringskassan betala ut ersättning för skadan.

Här kan du läsa mer om arbetskadeförsäkringen