Medlemskap

Gå med i Symf nu och få tre månader gratis!

Erbjudandet gäller om du väljer att betala medlemsavgiften via autogiro eller om du sparar ditt betalkort - du betalar den första månadens avgift och får de nästkommande tre månaderna gratis.

Inkomstbaserad medlemsavgift

Med inkomst menas den sammanlagda bruttoinkomsten från alla inkomstkällor inklusive näringsverksamhet. Med bruttoinkomst menas inkomsten före samtliga avdrag.

 

För att få en lägre avgift måste en kopia av ”sammanställning inkomst av tjänst” du får från skatteverket samt kopia av deklaration av näringsverksamhet skickas in till medlemsregistret.

 

Lägre avgift kan endast erhållas fr.o.m. den månad som inkomstuppgiften inkommer, alltså ingen retroaktivitet. 1:a maj varje år återställs avgiften till full avgift tills uppgift om inkomst från föregående år inkommit.

 

Följande medlemsavgifter gäller from. 2022-01-01

    Fullvärdigt (reducerad 
medlemskap avgift)*
Varav 
Frilansavgift
Avgiftsnivå I Inkomst över 275 000 340:-/mån   (272:-) 54:-/mån
Avgiftsnivå II Inkomst mellan 200 - 275 000 285:-/mån (228:-) 46:-/mån
Avgiftsnivå III Inkomst under 200 000 210:-/mån (168:-) 34:-/mån
Avgiftsnivå IV Första verksamhetsåret 162:-/mån (130:-) 26:-/mån
Avgiftsnivå V Yrkesverksam pensionär 162:-/mån   (130:-) 26:-/mån
Avgiftsnivå VI Dubbelansluten från annat förbund, ej LF 162:-/mån (130:-)

26:-/mån

*Reducerad avgift ansöker du om vid föräldraledighet eller långtidssjukdom

Medlemskap med begränsade förmåner:

Studerandemedlem, pensionär 340:-/år
(Information, rådgivning, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
 
Vilande 340:-/år
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
 
Symf Intro   0:-/år

(För de som går förberedande musikutbildning)

På Symfs förbundsmöte i maj 2019 beslutades:

  • Att avgiften därefter räknas upp varje årsskifte med maximalt 3 %. Styrelsen får i uppdrag att senast i oktober innevarande år fastställa uppräkningen inför kommande budgetår men kan också, om det finns ekonomiskt utrymme för detta, avstå uppräkning utan att detta behöver beslutas av ett förbundsmöte. Indexnivån 3% få däremot aldrig överstigas utan förbundsmötesbeslut. 
  • Att beslut om kommande avgiftsnivå skall senast 1/11 varje år annonseras på hemsida samt genom utskick till lokalavdelningarna där det ska anslås på anslagstavla eller likande informationsplats för medlemmarna.
  • Att det är upp till varje kommande förbundsmöte att besluta om att ge fortsatt mandat till förbundsstyrelsen för fastställande av avgift enligt föreslagen modell.